Svinsås-Lo, Ingvald

Svinsås-Lo, Ingvald (1897-1980)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Svinsås-Lo, Ingvald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.12.1897 i Meldal, Sør-Trøndelag
 • Død 01.06.1980
 • Sønn av gardbruker Ingebrigt Svinsås og Ingeborg

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1945 - 1949, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Sekretær, Militærkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i samfunnslære og rettslære
 • Sunnmøre småbrukarskule 1917
 • Sør-Trøndelag fylkes landbruksskole 1919
 • Det nordiske jordbrukskurset i Uppsala 1936

Yrke

 • Gardbruker på garden Lo i Meldal 1925-1959
 • Midlertidig lensmann i Meldal 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Meldal Kommunestyre 1928-1931, 1931-1934, 1947-1951, 1951-1955
 • Ordfører Meldal Kommunestyre 1934-1937
 • Medlem Meldal Formannskap 1937-1940, 1945-1947, 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Arbeidsutvalget for Orklabanen 1935-1938
 • Medlem Meldal sokneråd
 • Medlem Ligningsutvalget, Meldal
 • Medlem Fattigstyret, Meldal
 • Revisor Trygdekassa, Meldal
 • Formann Skogrådet, Meldal
 • Formann Bustadbanknemnda, Meldal
 • Formann Jordstyret, Meldal

Tillitsverv i partier

 • Formann Sør-Trøndelag Venstrelag 1938-1952

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for A/L Bøndernes Salgslag 1938-1950
 • Formann Styret for A/L Bøndernes Salgslag 1950-1960

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Meldal sparebank 1938-1958
 • Formann Styret for Meldal sparebank 1958-1967