Tøndel, Ingvald

Tøndel, Ingvald (1887-1952)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1950-1953
Ansiennitet:
6 år, 300 dager

Gå til bildegalleri

Tøndel, Ingvald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.01.1887 i Rissa, Sør-Trøndelag
 • Død 28.09.1952
 • Sønn av Ole N. Tøndel (1851-1927) og Marit Damli (1849-1924)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1945 - 1949, KrF.
 • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1950 - 1953, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Fra 28.09.1952, Johannes Wigum møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Skog- og vassdragskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Forsterkningsmedlem, Justiskomiteen, 04.12.1946 - 30.06.1949

  1950-53

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.01.1950 - 28.09.1952
  Forsterkningsmedlem, Justiskomiteen, 09.05.1950 - 23.06.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fredly ungdomsskole 1904-1905
 • Hylla hagebruksskole 1907

Yrke

 • Handelsbestyrer i Lensvik 1908-1909
 • Gårdbruker 1913-1950
 • Tilsatt i Trøndelag indremisjonskrets fra 1923

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hemne Kommunestyre 1922-1924
 • Ordfører Hemne Kommunestyre 1924-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934
 • Varaordfører Hemne Kommunestyre 1947-1951

Offentlige verv

 • Forretningsfører Næringsnemnda, Hemne 1915-1918
 • Formann Næringsnemnda, Hemne 1915-1918
 • Medlem Menighetsrådet, Hemne 1922-1933
 • Medlem Menighetsrådet, Hemne 1937-1952
 • Medlem Nidaros bispedømmeråd 1941-1949
 • Medlem Skolestyret, Hemne
 • Medlem Ligningsnemnda, Hemne

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret i Fosen fellesforening for indremisjon
 • Formann Styret i Lensvik og Hemne indremisjon

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Fredly og Bakketun ungdomsskoler