Willoch, Ingrid I.

Willoch, Ingrid I. (1943-2017)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1989-1993
Ansiennitet:
12 år, 85 dager

Gå til bildegalleri

Willoch, Ingrid I. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.10.1943 i Oslo, Oslo
 • Død 23.11.2017
 • Datter av administrerende direktør Finn Isaachsen Willoch (1913-1989) og husmor Kaja Beck (1916-2007)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 7 for Vestfold, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 3 for Vestfold, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 5 for Vestfold, 1989 - 1993, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  Varasekretær, Odelstinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varasekretær, Odelstinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Sekretær, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

  1989-93

  Nestleder, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 16.10.1990
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Leder, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Kontrollkomiteen, 16.10.1990 - 08.11.1990
  Medlem, Finanskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Nestleder, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1987 -

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 07.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Høyre, 16.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student (reallinje) Bergen katedralskole 1961
 • Horten husmorskole 1961
 • Kontorsøsterskolen ved Odontologisk institutt 1963
 • Ex.phil. 1994
 • 1. avdeling jus 1995

Yrke

 • Husmor 1963-1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Horten Bystyre 1971-1975, 1975-1979
 • Medlem Fredrikstad Bystyre 1995-1999
 • Medlem Fredrikstad Kommunestyre 1999-2003, 2003-2007
 • Varaordfører Fredrikstad Bystyre 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1995-1999
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1999-2003
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 2003-2007

Offentlige verv

 • Varamedlem Bygningsrådet, Horten 1971-1979
 • Formann Forbruker- og heimstellnemnda, Horten 1971-1975
 • Lekdommer , Horten 1971-1979
 • Medlem Hovedkomiteen for utbygging av Vestfold sentralsykehus 1974-1981
 • Varamedlem Styret for Horten Sykehus 1975-1983
 • Formann Generalplanutvalget, Horten 1975-1979
 • Medlem Skoleutvalget ved Horten yrkesskole og Fagskole 1975-1979
 • Medlem Nærings-, ressurs- og miljøstyret, Vestfold 1975-1983
 • Medlem Styret for Hortens sykehjem 1975-1979
 • Medlem Boutgiftsutvalget 1978-1981
 • Formann Administrasjonsutvalget, Vestfold 1979-1981
 • Varamedlem Trafikksikkerhetsrådet 1981-1985
 • Varamedlem Teaterrådet 1983-1985
 • Leder Statens kulturminneråd 1983-1987
 • Medlem Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning 1984-1987
 • Medlem Statens kulturminneråd 1988-1990
 • Medlem Styret for Statistisk Sentralbyrå 1994-2003
 • Viseformann Kontrollutvalget, Fredrikstad 1995-1999
 • Viseformann Gamlebyutvalget, Fredrikstad 1995-1999
 • Viseformann Administrasjonsutvalget, Østfold 1995-1999
 • Varamedlem Styret for Fredrikstad Energi A/S 1996-1999 (vararepresentant for Fredrikstad kommune)
 • Medlem Styret for A/S Restaturantdrift 1996-1998 (representant for Fredrikstad kommune)
 • Medlem Valglovutvalget 1997-2001
 • Medlem Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin 1997-2003
 • Medlem CEIES 1997-2001 (rådgivende organ for Eurostat)
 • Medlem Representantskapet for NOR i Østfold 1999-2003 (oppnevnt av Østfold fylkeskommune)
 • Medlem Teknisk utvalg, Fredrikstad 1999-2003
 • Medlem Styret for Østfold Bompengeselskap A/S 1999-2003 (oppnevnt av Østfold fylkeskommune)
 • Varamedlem Helse- og sosialutvalget, Østfold 1999-2003
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Østfold 1999-2003
 • Medlem Representantskapet for NOR/Gjensidige 2000-2003
 • Medlem Styringsgruppe Interreg 2001-2007
 • Leder Kontrollutvalget, Fredrikstad 2003-2007
 • Leder Rovdyrutvalget, Oslo, Akershus, Østfold 2004-2008

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Horten Høyre 1972-1974
 • Formann Hortens Høyrekvinner 1974-1976
 • Formann Vestfold Høyrekvinner 1979-1983
 • Medlem Arbeidsutvalget Høyrekvinners Landsforbund 1981-1983
 • Medlem Høyres programkomité 1983-1985
 • Varaformann Fredrikstad Høyre 1997-2003
 • Medlem Østfold Høyres arbeidsutvalg 1999-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder European Democratic Union`s Committee on Education 1987-1988
 • 2. nestleder Europabevegelsen fra 1989 til 1992/93

Andre administrative verv

 • Varamedlem Styret for Fredrikstad Blad A/S fra 1999