Eikrem, Ivar Kornelius

Eikrem, Ivar Kornelius (1898-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1961-1965
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Eikrem, Ivar Kornelius har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.08.1898 i Akerø, Møre og Romsdal
 • Død 18.10.1994
 • Sønn av gårdbruker og fisker Knut E. P. Eikrem (1871-1954) og husmor og gårdkone Kristine Kroknes (1871-1956)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.10.1961 - 21.11.1961
  Sekretær, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 21.11.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1962 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Aukra folkehøgskole 1918

Yrke

 • Jordbruk og fiske 1913-1923
 • Bygge- og gårdsarbeid i Amerika 1923-1926
 • Gårdbruker og fisker fra 1927

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nord-Aukra Kommunestyre 1934-1937, 1939-1941, 1947-1951
 • Ordfører Nord-Aukra Kommunestyre 1945-1947
 • Varaordfører Nord-Aukra Kommunestyre 1951-1955, 1955-1959

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1945-1947

Offentlige verv

 • Nestformann Skolestyret, Nord-Aukra 1936-1940
 • Nestformann Skolestyret, Nord-Aukra fra 1945
 • Nestformann Arbeidsformidlingsnemnda, Nord-Aukra fra 1948
 • Formann Arbeidsformidlingsnemnda, Nord-Aukra fra 1951
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1958-1962
 • Varamedlem Aspirantnemnda for utenrikstjenesten 1960-1963
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget 1962-1966
 • Formann Aukra Kraftlag 1963-1968
 • Medlem Ligningsnemnda, Nord-Aukra
 • Medlem Styret for Aukra Kraftlag
 • Medlem Samferdselsnemnda, Nord-Aukra
 • Medlem Overligningsnemnda

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Nord-Aukra arbeiderparti 1928-1931
 • Formann Nord-Aukra arbeiderparti 1931-1940, 1945-1949
 • Medlem Styret for Romsdal arbeiderparti

Andre administrative verv

 • Formann Aukra Brannkasse

Litteratur

 • Eikrem, Ivar Kornelius: Mor-mor og mor-fars slekt og etterslekt, 1979
 • Eikrem, Ivar Kornelius: Eikremgarden, gno. 11 i Aukra, 1981
 • Eikrem, Ivar Kornelius: Klassejustis i 1800-åra: om rettsforfylgjinga av Ole Halvorsen Mjelva, Jon Neergaard, Hans Hagerup Lyngsvær, Ivar Bye og Jørgen Jordhøy, Oslo 1990
 • Eikrem, Ivar Kornelius: Med far i Færingen - tilbakeblikk, Molde 1993