Remseth, Jakob Martinus

Remseth, Jakob Martinus (1897-1969)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1961-1965
Ansiennitet:
19 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Remseth, Jakob Martinus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.10.1897 i Dønnes, Nordland
 • Død 04.05.1969
 • Sønn av fabrikkarbeider Markus Remseth (1876-1928) og Ella Anna Jacobsen (1879-1960)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 7 for Rogaland, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Sosialkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Kommunalkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Kommunalkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Kommunalkomiteen, 13.10.1961 - 07.02.1963
  Formann, Kommunalkomiteen, 07.02.1963 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957

  1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

  1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Samvirkelagsbetjent 1913-1926
 • Arbeider i Båsmoen gruver 1913-1926
 • Fabrikkarbeider ved Electric Furnace Products Co. Ltd. i Sauda fra 1926 (til pensjonsalder)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sauda Kommunestyre 1931-1934, 1934-1937, 1941-1945, 1951-1955
 • Ordfører Sauda Kommunestyre 1937-1941, 1945-1947, 1947-1951

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1937-1940

Offentlige verv

 • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre fra 1957
 • Medlem Statens tiltaksråd fra 1958
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Stavanger fra 1959
 • Medlem Utvalget til utredning av den fremtidige kommuneinndeling i Bergens-området og Bergens forhold til Hordaland fylkeskommune fra 1965
 • Formann Arbeidsutvalget for A/L Biblioteksentralen
 • Formann Styret for A/L Biblioteksentralen
 • Ordfører Representantskapet for A/S Årdal og Sunndal Verk
 • Medlem Kontrollkomiteen for A/S Årdal og Sunndal Verk
 • Medlem Arbeidertilsynsrådet

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Rana AUF 1913-1914
 • Formann Styret for Rana lokallag av AUF 1918-1919
 • Formann Styret for Sauda AUF 1928-1930
 • Formann Styret for Rogaland AUF 1932-1933
 • Medlem Sauda arbeiderlag av DNA 1935-1940
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1939-1953

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Sauda forbrukslag 1930-1934
 • Medlem Styret i Sauda fabrikkarbeiderforening