Dale, John

Dale, John (1940-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1997-2001
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 22.03.1940 i Bruvik, Hordaland
 • Sønn av bonde Ole J. Dale (1903-1990) og husmor Anna Sääv

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 14 for Hordaland, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 11 for Hordaland, 1997 - 2001, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 26.03.1999
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 26.03.1999 - 22.03.2000
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 20.04.1999 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Miljøverndepartementet, 10.06.1983 - 22.10.1984

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1960
 • Cand.philol. (statsvitenskap, engelsk og historie hovedfag) 1979

Yrke

 • Førstesekretær Den norske delegasjon til Nordisk Råd, Stortinget 1979-1983
 • Lektor Voss gymnas 1992-2007

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Maktutredningsutvalget 1972-1981
 • Medlem Skattekommisjonen av 1981 1982-1984
 • Medlem Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge 1983

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Sp's stortingsgruppe 1964-1966, 1969-1979
 • Leder Senterungdommens Landsforbund 1966-1970
 • Generalsekretær Sp 1984-1991
 • Landsstudieleder Sp fra 1993
 • Medlem Sp's sentralstyre fra 1993

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Rådet "Nei til EF" fra 1992
 • Leder Hordaland "Nei til EF" 1992-1994
 • Leder Styret i Forbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV) 2004-2006