Bratz, Jens-Halvard

Bratz, Jens-Halvard (1920-2005)

Parti:
Høyre

Gå til bildegalleri

Bratz, Jens-Halvard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.04.1920 i Kristiania, Oslo
 • Død 19.01.2005
 • Sønn av direktør Ragnvald Bratz (1889-1968) og Oline Henriksen

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Industridepartementet, 14.10.1981 - 16.09.1983

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student ved Oslo Handelsgymnas 1940
 • Studier i England og USA 1945-1946

Yrke

 • Ansatt ved A/S Grorud Jernvarefabrikk 1941
 • Disponent ved A/S Grorud Jernvarefabrikk 1950-1962
 • Administrerende direktør ved A/S Grorud Jernvarefabrikk 1961-1981

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av Den svenske Vasa orden 1974
 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1976

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1967
 • Medlem Utvalget for behandling av spørsmålet om ny sementfabrikk på Vestlandet 1966-1967
 • Medlem Utvalget for analyse av aluminiumsindustrien og dens utvikling 1973-1975
 • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1973-1981
 • Formann Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1983-1985
 • Leder Styret for Den Norske Industribank A/S 1984-1987
 • Observatør FNs Generalforsamling 1985 (i 3 uker)

Tillitsverv i partier

 • Formann Høyres økonomistyre 1974-1981
 • Medlem Høyres sentralstyre 1974-1983
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1974-1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Jern- og Metallvarefabrikkenes Landsforening 1965-1968
 • Medlem Hovedstyret i Oslo krets av Mekaniske Verksteders Landsforening (MVL) 1966-1970
 • Formann Mekaniske Verksteders Landsforening faglige utvalg 1967-1968
 • Visepresident Industriforbundet 1969-1971
 • Formann Hovedstyret i Oslo krets av Mekaniske Verksteders Landsforening (MVL) 1970-1981
 • Formann Styret i Industriens Forskningsforening 1971-1973
 • Formann Industriforbundets Servicekontor 1971-1973
 • President Industriforbundet 1971-1973
 • Medlem Hovedstyret i Industriforbundet 1974-1979
 • Ordfører Centralstyret, Norsk Arbeidsgiverforening 1979-1981
 • Medlem Hovedstyret i Industriforbundet 1981
 • Medlem MVLs Hovedstyre fra 1983
 • Ordfører Centralstyret, Norsk Arbeidsgiverforening 1983-1985
 • Medlem MVLs arbeidsutvalg fra 1983
 • Medlem Hovedstyret i Industriforbundet fra 1984

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Grorud Trading 1958-1981
 • Varamedlem Representantskapet for Den norske Amerikalinje 1969-1970
 • Formann Styret for A/S Grorud Jernvarefabrikk 1969-1981
 • Medlem Representantskapet for Den norske Amerikalinje 1970-1981
 • Medlem Styret for Kreditkassen 1971-1981
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Kværner Engineering A/S 1971-1981
 • Medlem Rådet for Mathiesen-Eidsvold Værk 1972-1981
 • Medlem Styret for Standard Telefon- og Kabelfabrikk 1973-1978
 • Formann Bedriftsforsamlingen i A/S Freia 1973-1981
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Elkem-Spigerverket A/S 1973-1981
 • Formann Bedriftsforsamlingen i Kværner Brug A/S 1974-1981
 • Medlem Styret for Norsk Kollektiv Pensjonskasse 1974-1981
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Moss Rosenberg Verft A/S 1974-1981
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Thune-Eureka A/S 1974-1981
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Myrnes Verksted 1974-1981
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Mesna Bruk A/S 1974-1981
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i A/S Nye Fredrikstad Mek. Verksted 1974-1981
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Sørumsand Verksted 1974-1981
 • Medlem Styret for Moelven Brug A/S 1976-1977
 • Nestformann Styret for Norsk Olje A/S 1976-1978
 • Medlem Styret for Orkla Industrier 1977-1981
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i A/S Follum Fabrikker 1977-1981
 • Formann Styret for Asea A/S 1977-1981
 • Formann Styret for Asea-Per Kure A/S 1977-1981
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Maskin A/S K. Lund 1978-1981
 • Medlem Styret for Grorud Industries Ltd. 1979-1981
 • Formann Styret for A/S Grorud Holdings 1981-1990
 • Medlem Styret for Grorud International (Sales) Ltd. 1981-1990
 • Formann Bedriftsforsamlingen i A/S Freia fra 1983
 • Formann Styret for A/S Grorud Jernvarefabrikk fra 1983
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen i Kværner Brug A/S fra 1983
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Elkem-Spigerverket A/S fra 1983
 • Medlem Styret for Grorud International (Sales) Ltd. fra 1983
 • Medlem Styret for Grorud Industries Ltd. 1983-1987
 • Medlem Styret for A/S Grorud Trading 1983-2000
 • Formann Styret for A/S Grorud Holdings fra 1983
 • Formann Styret for Banque Indosieez Norge A/S fra 1983
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen i Myrnes Verksted fra 1984
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen i Mesna Bruk A/S fra 1984
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen i Thune-Eureka A/S fra 1984
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i A/S Nye Fredrikstad Mek. Verksted fra 1984
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Sørumsand Verksted fra 1984
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen i Moss Rosenberg Verft A/S fra 1984
 • Medlem Styret for A/S Follum Fabrikker fra 1984
 • Formann Styret for A/S Viking Dekk fra 1984
 • Formann Styret for Norges Varemesse fra 1984
 • Medlem Styret for Norsk Kollektiv Pensjonskasse fra 1984
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen i Kværner Engineering A/S fra 1984
 • Formann Styret for Oslo kommunes Kunstsamlinger fra 1985
 • Medlem Styret for Fina A/S fra 1987

Litteratur

 • Bratz, Jens-Halvard: Kan EEC gi oss mer avansert industri?, Oslo 1971