Dahl, Joachim

Dahl, Joachim (1892-1972)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Dahl, Joachim har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.06.1892 i Bergen, Hordaland
 • Død 31.07.1972
 • Sønn av maskinist Joachim Dahl og Johanne

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Bergen, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 3 for Bergen, 1950 - 1953, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Nestformann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bergens stuertskole 1910

Yrke

 • Kokksmatros på kysten 1907-1910
 • Kokk og stuert i utenriksfart 1910-1914
 • I marinen 1914-1916
 • Utenriksfart 1916-1918
 • Bestyrer av utsalg for Bergens provianteringsråd 1918-1921
 • Restauratør på kysten 1921-1923
 • Restauratør i utenriksfart 1924
 • Overkelner og vikarinspektør på Hotel Rosenkrantz 1924-1932
 • Bestyrer ved Sjømennenes Helseheim på Vestlandet 1954-1962

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1934-1937, 1937-1940, 1945-1946

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Bergen kelnerforening 1926-1930
 • Fastlønnet tillitsmann Norsk stuert- og kokkforbund 1932
 • Fastlønnet tillitsmann Norsk sjømannsforbund 1933-1954
 • Formann Norsk sjømannsforbund, avdeling Bergen 1935-1954
 • Deltaker Internasjonal sjøfartskonferanse i Genéve 1936
 • Deltaker Internasjonal sjøfartskonferanse i København 1945
 • Medlem Fylkenes faglige samorganisasjon
 • Medlem Det faglige utvalg i Bergen
 • Medlem Representantskapet i LO