Simonsen, Jan

Simonsen, Jan (1953-2019)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2001-2005
Ansiennitet:
16 år, 46 dager

Gå til bildegalleri

Simonsen, Jan har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 03.03.1953 i Stavanger, Rogaland
 • Død 12.08.2019
 • Sønn av forretningsdrivende Viktor Holck Simonsen (1913-1990) og forretningsdrivende Martha Espevoll (1917-1991)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1981 - 1985, FrP.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 1989 - 1993, FrP.
 • Representant nr 8 for Rogaland, 1993 - 1997, FrP.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 2001 - 2005, FrP. (01.10.2001 - 20.10.2001)
 • Representant nr 3 for Rogaland, 2001 - 2005, Uav. (21.10.2001 - 30.09.2005)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.09.1993
  Nestleder, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Sekretær, Justiskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1993 -

  1997-2001

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1972
 • Samfunnsfag grunnfag, Rogaland distriktshøgskole (RDH) 1976
 • Historie grunnfag, RDH 1977

Yrke

 • Redaktør for Strandabuen 1979-1981
 • Redaktør for Video & TV-guiden 1981
 • Redaktør for Fremskritt 1982-1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Stavanger Bystyre 1975-1979
 • Medlem Stavanger Bystyre 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Oslo kinomotografer AS 1987-2002
 • Nestleder Utvalget for kunstnerisk utsmykning i Stortinget 1997-2001

Tillitsverv i partier

 • Formann Moderat ungdom, Rogaland 1975-1977
 • Medlem FpUs sentralstyre 1978-1981
 • Formann Rogaland FpU 1978-1981
 • Formann Stavanger FrP 1981-1981
 • Pressesekretær FrPs stortingsgruppe 1982-1986
 • Medlem FrPs sentralstyre 1982-1991
 • Gruppesekretær FrPs stortingsgruppe 1986-1989
 • Nestleder FrP 1991-1993
 • Nestleder Demokratene 2003-2004

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Komiteen for Sydøst-Asia, Stavanger avdeling 1968-1971
 • Medlem Styret i Stavanger avdeling av "Ja til EF" 1972
 • Medlem Styret i Stavanger kristelige artianerlag 1972
 • Medlem Styret i "Med Israel for fred" 1989-1991

Litteratur

 • Simonsen, Jan: Ikke helt A-4, Eger forlag Oslo 2004
 • Simonsen, Jan: Guttene fra Yorkstrasse, Forlag norske bøker Rasta 2005
 • Simonsen, Jan: Krim fra virkeligheten, Forlaget Alle Medier 2006
 • Simonsen, Jan: Døden på Stortinget, Koloritt Oslo 2007