Firing, Jørgen Leonard

Firing, Jørgen Leonard (1894-1977)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Vestfold fylke (Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Stavern, Tønsberg) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Firing, Jørgen Leonard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.03.1894 i Horten, Vestfold
 • Død 07.03.1977
 • Sønn av kjøpmann Anton Firing (1864-1918) og Hanna Olsen Eskebæk (1872-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Vestfold fylke (Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Stavern, Tønsberg), 1945 - 1949, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Militærkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1909
 • Horten tekniske skole 1914
 • Studerte skipskonstruksjon i Kiel 1924-1925
 • Studerte skipskonstruksjon i London 1930

Yrke

 • Tegner ved Marinens flyfabrikk 1915
 • Tegner og driftsassistent hos White Poppe Ltd Motorengineers, Coventry 1915-1917
 • Tegner ved Marinens hovedverft, Horten 1920-1924
 • Avdelingsingeniør ved Marinens hovedverft, Horten 1924-1942
 • Overingeniør og stedfortreder for verftsdirektøren, ved Marinens hovedverft, Horten 1942-1948
 • Direktør ved Marinens hovedverft, Horten 1948-1960

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Frivillig i 1. verdenskrig, Palestina og Egypt 1917-1920

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull
 • Deltagermedaljen
 • British War Medal
 • Allied Victory Medal

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Horten Bystyre 1925-1928, 1928-1931, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Horten yrkesskole og Horten tekniske skole 1941-1961

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Horten hagebruksforening fra 1938
 • Medlem Teknisk komité i Kgl. Norsk motorbåtforening fra 1938
 • Medlem Styret i N.I.F.Tønsberg-avdelingen 1940-1946

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Gjengangeren 1945-1965
 • Medlem Styret for Modelltanken i Trondheim 1947-1960
 • Medlem Styret for Horten sparebank 1951-1965