Langlo, Jørgen Marius

Langlo, Jørgen Marius (1902-1984)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 12 dager

Gå til bildegalleri

Langlo, Jørgen Marius har avgått ved døden.

Finn informasjon etter