Gjesteby, Kari

Gjesteby, Kari (1947-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.05.1947 i Oslo, Oslo
 • Datter av disponent Omar Anton Gjesteby (1899-1979) og husmor Ingrid Elisabeth Thoresen (1918-)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Politisk sekretær, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 1974 - 1976
  Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet, 15.01.1976 - 27.01.1978
  Statssekretær, Finans- og tolldepartementet, 17.10.1979 - 04.02.1981
  Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981
  Statssekretær, Utenriksdepartementet, 21.05.1986 - 18.05.1988
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 03.11.1990 - 04.09.1992

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bjølsen skole 1953-1960
 • Ila realskole 1960-1962
 • Oslo Handelsgymnas 1962-1965
 • Studerte til siviløkonom Norges handelshøyskole 1967-1970

Yrke

 • Ansatt ved Landsbanken A/S 1966-1967
 • Ansatt ved Universitetsforlaget 1967-1970 (deltid)
 • Ansatt ved Universitetsforlaget 1970-1972
 • Konsulent i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1972-1974
 • Seksjonssjef, prosjektleder i Nordisk Ministerråd, Kultursekretariatet København 1978-1979
 • Konsulent i Bedriftsrådgivning A/S 1982-1983
 • Stedfortredende generalsekretær i Nordisk Ministerråds sekretariat i Oslo 1983-1986
 • Hjemmearbeidende konsulent 1988-1989
 • Direktør i Norges Bank fra 1990
 • Nasjonalbibliotekar 2002-2004 (permisjon fra Norges Bank)
 • Direktør i Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek 2005-2006 (permisjon fra Norges Bank)
 • Riksmeklingsmann 2009-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Formannskap 1975-1978

Offentlige verv

 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Horten Verft 1974-1983
 • Medlem Forsikringsavtalelovutvalget 1974-1976
 • Medlem Bygningsrådet, Oslo 1975-1978
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Elcon Leasing A/S 1978-1979
 • Medlem Representantskapet i Elcon Leasing A/S 1978-1979 (representant for offentlige myndigheter)
 • Medlem Voksenopplæringsrådet 1978-1979
 • Medlem Styret for Statens driftssentral for administrativ databehandling 1978-1979
 • Formann Styret for Nordisk Kunstsentrum, Sveaborg, Finland 1978-1982
 • Varamedlem Direksjonen for Norges Bank 1981-1983
 • Medlem Trygdefinansieringsutvalget 1982-1984
 • Medlem Styret for Nordisk Kunstsentrum, Sveaborg, Finland 1982-1983
 • Medlem Direksjonen for Norges Bank 1983-1989
 • Leder Rådet for Norges-informasjon 1986-1988
 • Formann Toll- og avgiftsstyret 1988-1989
 • Formann Styret for Kreftregisteret 1988-1990
 • Medlem Styret for Oslo Lysverker 1988-1990
 • Medlem Styret for Nordisk Investeringsbank 1988-1990 (permisjon fra 1990 som statsråd)
 • Medlem Rikslønnsnemnda 1989-1990
 • Leder Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven 1989-1990
 • Leder Det interdepartementale polarutvalg 1991-1992
 • Medlem Overføringsutvalget 1992-1993
 • Medlem Styret for Nordisk Investeringsbank 1992-1994
 • Nestleder Styret for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 1993-1995
 • Nestleder Styret for Nordisk Investeringsbank 1994-1996
 • Leder Styret for Kommunenes filmsentral A/S 1994-1995
 • Varamedlem Styret for Nordisk Investeringsbank 1996-2005
 • Varamedlem Nemnda for prøving av A/S Vinmonopolets beslutninger om innkjøp m.v. fra 1997
 • Medlem Styret for SAS Norge ASA 1997-2001 (representant for offentlige myndigheter)
 • Leder Styret for Kings Bay A/S 2000-2002
 • Leder Styret for Bjørnøen A/S 2000-2002
 • Medlem Styret for Hav Eiendom A/S fra 2003
 • Leder Styret for Statskonsult A/S fra 2003
 • Varamedlem Styret for Bjørvika Utvikling A/S fra 2005
 • Medlem Styret for Norges Musikkhøgskole

Tillitsverv i partier

 • Formann Oslo gymnasiastlag av AUF 1964-1964
 • Medlem Oslo Arbeiderpartis representantskap 1964-1966, 1974-1975
 • Medlem Oslo Arbeiderpartis kvinneutvalg 1964-1966
 • Verv AUF 1964-1967
 • Sekretær AUF, Oslo 1966-1966
 • Varamedlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1973-1975
 • Medlem Styret for Oslo arbeidersamfunn 1973-1975, 1983-1984
 • Medlem DNAs økonomisk-politiske utvalg 1975-1987
 • Medlem DNAs prinsipprogramkomite 1977-81 1975-1979
 • Medlem DNAs programkomite 1981-83 1979-1981
 • Medlem DNAs oljepolitiske komite 1981-1983
 • Politisk rådgiver for parlamentarisk leder Gro Harlem Brundtland 1981-1982
 • Politisk rådgiver Det norske Arbeiderpartis stortingsgruppe 1981-1982
 • Medlem DNAs internasjonale utvalg 1987-1989
 • Leder DNAs økonomisk-politiske utvalg 1989-1990
 • Medlem DNAs Fagøkonomiske Råd 1995-2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) 1985-1987
 • Medlem Representantskapet i Norske Boligbyggerlags Landsforbund 1985-1990
 • Nestleder Styret for Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) 1987-1989
 • Leder Styret for Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) 1990

Andre administrative verv

 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen i Dyno Industrier A/S 1983-1985
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Dyno Industrier A/S 1985-1995
 • Medlem Styret for A/S OBOS Forretningsbygg 1988-1990
 • Leder Styret for A/S OBOS Forretningsbygg 1990
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro 1990
 • Leder Bedriftsforsamlingen i Dyno Industrier A/S 1996-2000
 • Leder Styret for stiftelsen Asplan Viak 1997-2006
 • Medlem Styret for Den Kongelige Mynt A/S 2001-2003
 • Medlem Styret for Thorsgarden boligsameie 2002-2004
 • Medlem Styret for Veidekke ASA fra 2004
 • Medlem Styret for Stiftelsen Hvite Busser fra 2007