Helliesen, Kari

Helliesen, Kari (1938-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 54 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter