Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Sortåsløkken og Marie Lovise Widnes om å be Regjeringen fremme forslag om midlertidig lov om stillingsstopp for leger

Dokument nr. 8:29, innst. S. nr. 244 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marie Lovise Widnes, Magnar Sortåsløkken Saken er behandlet i sosialkomiteen ( avvist i Stortingets møte 18. juni 1993) Innstilling avgitt 15.06.1993 Innst. S. nr. 244 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1993