Fjeld, Kristian

Fjeld, Kristian (1887-1976)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1958-1961
Ansiennitet:
15 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Fjeld, Kristian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.02.1887 i Vestre Toten, Oppland
 • Død 23.12.1976
 • Sønn av gårdbruker Martinus Fjeld (1850-1930) og Anna Juline Østby (1861-1915)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Hedmark, 1931 - 1933, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1958 - 1961, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 04.12.1945-10.01.1950, Reidar Magnus Aamo møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1950-19.11.1951, Leif Hansen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 21.11.1951 - 10.01.1952
  Formann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 11.01.1952 - 10.01.1954

  1954-57

  Formann, Kommunalkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Valgkomiteen, 15.05.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Formann, Kommunalkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruksdepartementet, 05.11.1945 - 19.11.1951

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole 1901

Yrke

 • Gårdsarbeider 1902-1910
 • Anleggsarbeider 1910-1917
 • Linjeformann ved Stange kommunale elektrisitetsverk 1918-1921
 • Maskinist ved Vik kraftstasjon 1921-1924
 • Kjøpte småbruk 1925
 • Jordbrukskyndig ligningsrevisor i Hedmark fylke 1931-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1962

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stange Kommunestyre 1916-1919, 1919-1922, 1922-1925
 • Ordfører Stange Kommunestyre 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1941

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1925-1928
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1928-1931
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1931-1934
 • Formann Fylkesting, Hedmark 1934-1937
 • Formann Fylkesting, Hedmark 1937-1941
 • Formann Fylkesting, Hedmark 1945

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Stange 1917-1920
 • Medlem Forliksrådet, Stange 1920-1926
 • Medlem Styret for Stange kommunale elektrisitetsverk 1920-1924
 • Formann Styret for Stange kommunale elektrisitetsverk 1924-1951
 • Formann Forliksrådet, Stange 1926-1941
 • Medlem Styret for Norges Småbruks- og Bustadbank, avdeling Stange 1926-1941
 • Medlem Skolestyret, Stange 1926-1941
 • Medlem Styret for Norges Brannkasse 1945-1963
 • Medlem Skogkommisjonen av 1950 fra 1950
 • Formann Statsselskapskomiteen av 1953 fra 1953
 • Formann Forhandlingsutvalget for jordbrukspriser 1954
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Hamar 1954-1959
 • Medlem Statens kornforretning 1954-1957
 • Medlem Utvalg til å utrede spørsmålet om å innføre inntektsbeskatning av gevinst ved avhendelse av verdipapirer og andre formuesgjenstander utenom næringsvirksomhet m v 1961-1964
 • Medlem Komiteen til å utrede spørsmålet om revisjon av fylkesinndelingen og eventuelt komme med forslag til regulering 1961-1965
 • Formann Styret for Norsk Brankasse 1961-1963

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Stange arbeiderparti 1903-1940
 • Formann Stange Arbeiderparti 1910-1913
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1933-1949

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i IOGT, Stange avdeling 1905-1909
 • Medlem Styret i Norges bonde- og småbrukerlag lokalavdeling Stange 1917-1940
 • Formann Komiteen som forberedte stiftelsen av NKL i Stange 1928

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Valestad og Pine mølle 1956-1957