Sønnerheim, Kristin

Sønnerheim, Kristin (1932-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1977-1981

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 18.12.1932

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1965 - 1969, H.
  • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, H.
  • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1977 - 1981, H.

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Trafikksikkerhetsrådet, 1981-1984
  • Medlem Televerkrådet, 1982-1986
  • Varamedlem Styret i Statskraftverkene, 1988-1991