Simensen, Kåre

Simensen, Kåre (1955-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 2013-2017
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 30.08.1955 i Alta, Finnmark
 • Sønn av maskinkjører, skiferarbeider Erling Simensen (1926-2001) og husmor Hanna Haldorsen (1929-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Finnmark, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 3 for Finnmark, 2013 - 2017, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 21.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2013 - 30.09.2014
  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.03.2014 - 17.12.2015
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 26.03.2015 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.12.2015 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bossekop skole 1962-1968
 • Alta ungdomsskole 1968-1971
 • Alta gymnas 1976-1978
 • Gjøvik Ingeniørhøyskole, edb/data 1982-1984
 • Finnmark distriktshøyskole, økonomi/adm. 1988-1990

Yrke

 • Skiferarbeider, selvstendig næringsdrivende 1973-1976
 • Data- og økonomimedarbeider, Finnmarksdata AS 1979-1982
 • Dataansvarlig drift, Sparebanken Nord-Norge 1984-1988
 • Dataprogammerer, Simko Data AS 1990-2007 (selvstendig næringsdrivende)
 • Kundekonsulent, Unique AS avd. Alta 1994-1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Alta Kommunestyre 1995-1999
 • Medlem Alta Formannskap 1999-2003
 • Varaordfører Alta Kommunestyre 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Finnmark 2007-2009

Offentlige verv

 • Meddommer Tingretten, Alta fra 1995
 • Medlem Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget, Finnmark 2007-2009
 • Medlem Styret for Helse Nord RHF 2007-2009
 • Varamedlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret fra 2018