Aasgard, Lars Amandus

Aasgard, Lars Amandus (1907-1984)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 54 dager

Gå til bildegalleri

Aasgard, Lars Amandus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.05.1907 i Lindås, Hordaland
 • Død 04.11.1984
 • Sønn av gardbruker Andreas L. Aasgard (1878-) og Anna Veland (1884-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1954 - 1957, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1958 - 1961, KrF.
 • Representant nr 8 for Hordaland, 1961 - 1965, KrF.
 • Representant nr 5 for Hordaland, 1965 - 1969, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Justiskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Industrikomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Haus Trearbeidsskule 1922
 • Statens husindustriskole 1924-1925
 • Vestlandske indremisjonsselskaps bibelskole i Bergen 1932-1933

Yrke

 • Arbeidet i jordbruk og fiske 1923-1930
 • Disponent ved møbelfabrikk 1930-1977 (startet fabrikken sammen med broren i 1930)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen 1940
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1973

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lindås Kommunestyre 1933-1934, 1934-1936, 1945-1947, 1963-1967, 1967-1968
 • Varaordfører Lindås Kommunestyre 1947-1951
 • Ordfører Lindås Kommunestyre 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963

Offentlige verv

 • Formann Ligningsnemnda, Lindås 1932-1935
 • Formann Vegnemnda, Lindås 1933-1951
 • Formann Fabrikktilsynet, Lindås 1933-1945
 • Formann Nemnda for bygging av Alverstraumbrua 1948-1954
 • Formann Filmnemnda 1950-1958
 • Medlem Myking sokneråd 1952-1963
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Hordaland 1956-1962
 • Medlem Styret for Hordaland sjukehusnemnd 1956-1962
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Bergen 1957-1972
 • Formann Gymnasnemnda, Nordhordland 1963-1967
 • Formann Styret for Nordhordlands interkommunale realskule 1963-1967
 • Medlem Kontrollnemnda for Årdal og Sunndal Verk 1968-1972
 • Medlem Representantskapet for Årdal og Sunndal Verk 1968-1978
 • Medlem Rådet for Den Norske Stats Husbank 1970-1974
 • Formann Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Bergen 1972-1981
 • Varamedlem Folketrygdfondet - 3. fondsstyre, Bergen 1977-1980

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Hordaland KrF 1954-1966

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret for Lindås og Masfjorden Kinamisjonslag 1939-1944
 • Krinsformann Bergen krets av Den indre sjømannsmisjon 1949-1953
 • Krinsformann Bergen krets av Den indre sjømannsmisjon 1955-1959
 • Formann Bergen krins av Norsk Luthersk misjonssamband 1956-1961
 • Medlem Landsstyret Den indre sjømannsmisjon 1958-1967
 • Formann Styret for Vestlandske Broderring 1964-1966
 • Varaformann Den indre sjømannsmisjon 1964-1967
 • Formann Den indre sjømannsmisjon 1970-1979
 • Formann Nordhordland Misjonssamband 1978-1982

Andre administrative verv

 • Medlem Kontrollnemnda i Lindås sparebank 1949-1954
 • Medlem Forstanderskapet ved Lindås sparebank 1949-1961
 • Formann Styret for Nordhordland ungdomsskule 1959-1983
 • Varaformann Styret for Kongshaug folkehøgskule 1962-1982
 • Formann Rådet for Kongshaug folkehøgskule 1962-1982
 • Medlem Forstanderskapet ved Lindås sparebank 1968-1979
 • Formann Plan- og byggjenemnd for Knarvik barnehage 1979-1981
 • Formann Nemnd for å skaffe nytt orgel til Myking kyrkje fra 1981