Kolflaath, Leif

Kolflaath, Leif (1927-2001)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1969-1973
Ansiennitet:
2 år, 315 dager

Gå til bildegalleri

Kolflaath, Leif har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.02.1927 i Narvik, Nordland
 • Død 15.12.2001
 • Sønn av Johannes Kolflaath (1899-1975) og Alma Hoem (1901-1959)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1961 - 1965, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1965 - 1969, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1969 - 1973, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 10.02.1967-30.09.1969 for Håkon Kyllingmark.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 10.02.1967 - 07.03.1967
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 07.03.1967 - 30.09.1967
  Medlem, Industrikomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realstudent 1945
 • North Park College, Chicago, USA 1948
 • Oslo Handelsgymnasium, Stud. fag l 1949

Yrke

 • Disponent i firmaet A.L. Kolflaath A/S Narvik og Brødrene Dobloug A/S, Narvik 1951-1969
 • Startet eget firma Torget Supermarked A/S, Drøbak 1970

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen Milorg. 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Narvik Formannskap 1954-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1966

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1958-1959
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1959-1963
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1963-1966

Offentlige verv

 • Medlem Byggekomiteen for Idrettens Hus
 • Medlem Ingeniørvesenets styre
 • Medlem Overligningsnemnda, Narvik

Tillitsverv i partier

 • Leder Høyres gruppe i Narvik kommunestyre
 • Formann Narvik Høyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Narvik Salgs- og Reklameforening 1955-1960
 • Formann Narvik Handelsstandsforening 1955-1960

Litteratur

 • Kolflaath, Leif Johannes (red.): Hermes, 1949