Lie, Lars Gunnar

Lie, Lars Gunnar (1938-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1997-2001
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.09.1938 i Fjell, Hordaland
 • Sønn av fisker/fabrikkarbeider Ivar Larsen Lie (1913-1994) og husmor Borghild (1907-1997)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1989 - 1993, KrF.
 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1993 - 1997, KrF.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1997 - 2001, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 16.10.1989-03.11.1990, Oddlaug Vereide møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Finanskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Leder, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 23.03.2000
  Medlem, Finanskomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Arbeidsgruppe for å vurdere stortingsrepresentantenes godtgjørelsesordninger, 25.01.1996 - 04.06.1996

  1997-2001

  Medlem, Utvalget for å vurdere stortingsrepresentantenes arbeidsvilkår, 06.04.2000 - 22.03.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1987 -

  1993-97

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1993 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Europautvalget, 21.06.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.1997 - 17.03.2000
  Vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 17.10.1997 - 17.03.2000
  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 16.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1959
 • Pedagogisk seminar 1966
 • Cand.real. (geofysikk hovedfag, grunnfag i matematikk og fysikk) 1967

Yrke

 • Lektor Bergen katedralskole 1967-1968
 • Lektor Rothaugen ungdomsskole 1968-1971
 • Lektor Førde gymnas 1971-1985
 • Vikar som undervisningsinspektør 1976-1977
 • Vikar som studieinspektør 1983-1984
 • Vikar som undervisningsinspektør 1984-1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Førde Kommunestyre 1975-1979, 1979-1982
 • Ordfører Førde Kommunestyre 1982-1983

Offentlige verv

 • Formann Førde sokneråd 1973-1977
 • Sekretær Kulturstyret, Førde 1975-1979
 • Medlem Fellesrådet av representanter for Storting og vitenskap fra 1993
 • Stedfortreder Riksrettsutvalget 2007-2013

Tillitsverv i partier

 • Medlem Strategiutvalg KrF 1986-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Bergen kristelige studentlag våren 1964
 • Studentrepresentant Landsrådet for Norges Kristelige Student-og Skoleungdomslag 1965-1966
 • Tillitsverv Lokallag av Norsk lektorlag 1973-1974

Andre administrative verv

 • Formann Realistutvalget ved Universitetet i Bergen 1966
 • Medlem Styret for Det Norske Samlaget 1987-1995
 • Medlem Forstanderskapet ved Det Teologiske Menighetsfakultet (MF) 1989-1996