Halvorsrud, Line

Halvorsrud, Line (1991-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 2017-2021

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 04.02.1991

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 2017 - 2021, SV.