Sandaune, Lill Harriet

Sandaune, Lill Harriet (1973-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Vararepresentant for
Sør-Trøndelag 2021-2025
Ansiennitet:
1 år, 324 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 27.10.1973 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Datter av sivilforsvarsadjutant Harry Hansen (1935-) og damefrisør Anne-Britt Schevig (1943-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Sør-Trøndelag, 2009 - 2013, FrP.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2013 - 2017, FrP.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2017 - 2021, FrP.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2021 - 2025, FrP.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.12.2015-30.09.2017 for Per Sandberg.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 20.01.2016 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hommelvik ungdomsskole 1986-1989
 • Malvik vgs, grunnkurs handel og kontor 1989-1990
 • Nidareid vgs, VK1 kontor og administrasjon 1990-1991
 • Nidareid vgs, VK2 1991-1992
 • Safunnskunnskap, grunnfag, NTNU 1992-1993
 • Nyere historie, grunnfag, NTNU 1993-1994
 • Samfunnskunnskap, mellomfag Internasjonal politikk, NTNU 1994
 • Ex.phil. NTNU 1995
 • Pedagogikk, sosialisering og oppseding, NTNU 1996
 • Eldre historie, NTNU 1997
 • Nordisk språk, basisemne, NTNU 2004-2005
 • Praktisk-pedagogisk utdanning, NTNU 2005-2006

Yrke

 • Ryddehjelp, Damefrisør Bauge Dahlens eftf. 1989-1992
 • Deltidshjelp/kassadame, Bunnpris Stjørdal AS 1991-1994
 • Salgsfremmer, Brynhild Salg AS 1997-2002
 • Salgsfremmer/selger, Rico Salgsservice AS 2002-2003
 • Salgsfremmer/selger, LU Norge 2003-2005
 • Lærer og teamleder, Skjetlein vgs. 2006-2015

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Malvik Kommunestyre 2005-2007 (Fast møtende medlem av kommunestyret fra 2005)
 • Medlem Malvik Formannskap 2007-2011, 2011-2015
 • Medlem Malvik Formannskap 2015-2016 (Permisjon fra vervet for å møte på Stortinget)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 2011-2015
 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 2015-2016 Permisjon fra vervet for å møte på Stortinget