Andersen, Liv

Andersen, Liv (1919-1997)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1981-1985
Ansiennitet:
16 år, 5 dager

Gå til bildegalleri

Andersen, Liv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.08.1919 i Kristiania, Oslo
 • Død 21.03.1997
 • Datter av ekspeditør Charles Johannessen og Mimi Larsen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 4 for Oppland, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 2 for Oppland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1981 - 1985, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Sekretær, Stortinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varapresident, Stortinget, 11.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Visepresident, Lagtinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 15.01.1976
  Medlem, Finanskomiteen, 15.01.1976 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973
  Delegat, FNs generalforsamling, 1972 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1972 -

  1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 15.01.1976 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1977 - 11.01.1978
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1978 - 30.09.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1935
 • Handels- og stenografikurs 1939

Yrke

 • Kontordame/stenograf i Norsk kommuneforbund 1936-1945
 • Kontordame/stenograf ved LOs distriktskontor i Gjøvik fra 1957

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjøvik Formannskap 1963-1967, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Oppland 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Vardal 1960-1963
 • Medlem Bygningsrådet, Gjøvik 1964-1968
 • Medlem Stipendutvalget, Oppland fra 1966
 • Medlem Sykehusstyret, Oppland 1968-1971
 • Varamedlem Kringkastingsrådet 1968-1970
 • Medlem Utvalget av 1969 til å vurdere Forbrukerrådets arbeid fra 1969
 • Medlem Rådet for Direktoratet for utviklingshjelp fra 1969
 • Medlem Kringkastingsrådet fra 1970
 • Medlem Valglovutvalget av 1970 fra 1970
 • Medlem Rådet for Statens lånekasse for utdanning 1972-1976
 • Formann Varefaktakomiteen fra 1974
 • Medlem Styret for Statens filmsentral 1974-1976
 • Medlem Styret for statens institutt for forbruksforskning fra 1975
 • Varamedlem Styret for Statens lånekasse for utdanning fra 1976
 • Medlem Utvalget av 1977 til å utrede og vurdere strukturelle og økonomiske problemer i Oslo og Bergen fra 1977
 • Medlem Styret for Øverby skole 1977-1984
 • Varamedlem Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank fra 1990

Tillitsverv i partier

 • Formann Fagerborg AUL 1937-1937
 • Sekretær Gjøvik Arbeiderparti 1963-1966
 • Medlem Styret for Oppland Arbeiderparti 1967-1967
 • Formann Oppland Arbeiderparti 1967-1970
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre fra 1968, 1979-1985
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre fra 1977
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre fra 1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann AOF-foreningen i Gjøvik 1963-1964

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Kreditkassen, avdeling Gjøvik fra 1981