Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Holand, Lisbeth

Holand, Lisbeth (1946-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1997-2001
Ansiennitet:
8 år, 27 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 20.01.1946 i Vikna, Nord-Trøndelag
 • Datter av disponent Nols Holand (1917-1971) og husmor Bjørg Berge (1916-2018)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1985 - 1989, SV.
 • Representant nr 9 for Nordland, 1989 - 1993, SV.
 • Representant nr 4 for Nordland, 1993 - 1997, SV.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1997 - 2001, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
 • 1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Leder, Justiskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets administrasjonsstyre, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -
 • 1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1966
 • Cand.polit. (sosialpedagogikk hovedfag, statsvitenskap, norsk), Universitetet i Oslo 1975

Yrke

 • Lærer Rørvik 1970-1971
 • Lærer Lakselv 1975-1977
 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver Sør-Helgeland PPT 1977-1988 (permisjon fra 1988)
 • Høgskolelektor ved Tromsø Lærerskole 1988
 • Daglig leder for Sør-Helgeland Regionråd 1998-2000
 • Høgskolelektor Høgskolen i Nesna fra 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Brønnøy Kommunestyre 1979-1983
 • Varamedlem Brønnøy Formannskap 1983-1987
 • Medlem Brønnøy Formannskap 1987-1988, 1999-2001

Offentlige verv

 • Medlem Teknisk styre, Brønnøy 1979-1983
 • Medlem Teknisk styre, Brønnøy 1987-1988
 • Medlem Havnestyret, Brønnøy 1987-1988
 • Varamedlem Fylkesskolestyret, Nordland 1987-1988
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1990-1994
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter fra 1990
 • Medlem Husbankens avdelingsstyre i Bodø 2002-2006
 • Leder Husbankens avdelingsstyre i Bodø fra 2006

Tillitsverv i partier

 • Medlem Unge Venstres sentralstyre 1968-1970
 • Tillitsverv Sosialistisk Venstreparti lokalt og på fylkesplan fra 1980

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsverv lokale idrettslag, velforeninger, foreldreråd og Human-etisk forbund 1978-1988
 • Leder "Nei til EU" 1998-2000
 • Fylkesleder Nei til EU fra 2006
 • Leder Utdanningsforbundet Nordland fra 2006
 • Medlem Seksjon Huk i Utdanningsforbundet fra 2007
 • Nestleder Styret for Human-Etisk Forbund fra 2013

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Helgeland Sparebank 1987-1988