Rugtvedt, Lisbet

Rugtvedt, Lisbet (1967-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1997-2001
Ansiennitet:
1 år, 210 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 03.07.1967 i Skien, Telemark
 • Datter av lagerfunksjonær Kjell Bakke Rugtvedt (1928-1983) og butikkansatt Aase Marie Gjetrang (1936-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Telemark, 1989 - 1993, SV.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1997 - 2001, SV.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.04.2000-30.09.2001 for Erik Solheim.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 04.04.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Utenrikskomiteen, 04.04.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Medlem, Europautvalget, 30.03.2000 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 14.04.2000 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 14.04.2000 - 30.09.2001
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 14.04.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, , 17.10.2005 - 31.12.2005
  Statssekretær, Kunnskapsdepartementet, 01.01.2006 - 09.12.2011

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kongerød barneskole 1974-1980
 • Skogmo ungdomsskole 1980-1983
 • Skien videregående 1983-1986
 • Idéhistorie mellomfag, Universitetet i Oslo 1993

Yrke

 • Assistent Studentenes småbarnstue 1986-1987
 • Informasjonsrådgiver, Redd Barna 1998-2000 (permisjon fra 2000)
 • Politisk rådgiver i SVs stortingsgruppe fra 2001 (permisjon fra 2005)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skien Bystyre 1987-1991 (permisjon fra 1989)

Offentlige verv

 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1992-1997
 • Medlem Sårbarhetsutvalget 1999-2000
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling fra 2016

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sentralstyret i Sosialistisk Ungdom 1986-1992
 • Organisasjonssekretær Sosialistisk Ungdom 1988-1990
 • Leder Sosialistisk Ungdom 1990-1992
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre 1993-1999
 • Byrådssekretær SV, Oslo kommune 1994-1995

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Norske Boligbyggelags Landsforening (NBBL) 1991-1993
 • Generalsekretær Nasjonalforeningen for folkehelsen fra 2012