Tomter, Liv

Tomter, Liv (1901-1978)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1961-1965
Ansiennitet:
19 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Tomter, Liv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.08.1901 i Nittedal, Akershus
 • Død 13.11.1978
 • Datter av lærer Andreas Haugen (1862-1947) og Anna Ellevine Kopperud (1867-1956)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 1961 - 1965, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 04.12.1945-02.02.1946 for Trygve Lie.
 • Møtte fast som representant 02.02.1946-10.01.1950 for Trygve Lie.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Landbrukskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lier fylkesskole 1919
 • Buskerud fylkes husmorskole 1920
 • M. Schønbergs lærerinneskole i husstell i Oslo 1922
 • Industriskolens lærerinnekurs, Oslo 1926

Yrke

 • Husstellærer i Vestre Slidre 1922-1925
 • Lærer i husstell og håndarbeid ved privat husmorskole på Ringerike 1926-1928
 • Husmor og småbruker 1928-1978

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Nes Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951

Offentlige verv

 • Formann Husstellnemnda, Nes 1935-1949
 • Formann Styret for Nes husmorskole 1935-1948
 • Varaformann Styret for Nes pleiehjem 1935-1940
 • Formann Husstellnemnda, Akershus 1936-1948
 • Medlem Hushjelplovkomiteen 1936-1939
 • Varaformann Forsyningsnemnda, Nes 1940-1958
 • Medlem Helserådet, Nes 1945-1951
 • Medlem Statens yrkesopplæringsråd for håndverk og industri 1945-1962
 • Medlem Styret for Akershus fylkes husmorskole 1945-1954
 • Medlem Jamstillingskomiteen 1946-1951
 • Medlem Landbrukslovkomiteen av 1946 fra 1946
 • Formann Statens husstellråd fra 1949
 • Varamedlem Arbeidsdirektoratets styre 1959-1967
 • Medlem Statens vassforsyningsråd 1962-1974
 • Medlem Kjøttkontrollavgiftsutvalget 1963-1978
 • Varamedlem Reisende kontrollkommisjon for Akershus. Område I 1963-1970

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Årnes arbeiderkvinnelag 1928-1935
 • Formann Styret i Årnes arbeiderkvinnelag 1935-1955
 • Medlem Akershus Arbeiderpartis kvinneutvalg 1946-1951
 • Medlem Styret i Nes arbeiderparti 1948-1952
 • Nestformann Akershus Arbeiderpartis kvinneutvalg fra 1951

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varaformann Styret i Årnes sanitetsforening
 • Medlem Styret i Årnes bonde- og småbrukarlag