Nilssen, Lyder Johan

Nilssen, Lyder Johan (1922-2011)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1977-1981
Ansiennitet:
1 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Nilssen, Lyder Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.07.1922 i Tranøy, Troms
 • Død 25.08.2011
 • Sønn av fisker og småbruker Nils Johan Nilssen (1889-) og hjemmeværende husmor Hilda Johansen (1886-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1977 - 1981, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 11.01.1978-08.10.1979 for Kirsten Myklevoll.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.01.1978 - 08.10.1979

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kystskippereksamen II 1942
 • Fiskeriseminar 1974

Yrke

 • Fisker og småbruker på Stonglandet 1945-1992
 • Fiskeoppdrett 1982-1991

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i sølv

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tranøy Kommunestyre 1963-1967, 1967-1971, 1978-1979, 1979-1982
 • Ordfører Tranøy Kommunestyre 1971-1975, 1975-1978

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Troms 1971-1975
 • Medlem Fylkesting, Troms 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Troms 1971-1975
 • Formann Tiltaksnemnda, Tranøy 1971-1978
 • Medlem Trafikkutvalget for Bardufoss lufthamn 1975-1982
 • Medlem Rådet for Statens Fiskarbank 1976-1983
 • Medlem Styret for Studieselskapet for Nord-Norge 1976-1982
 • Varamedlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1977-1988
 • Leder Rådet for Statens Fiskarbank 1984-1987
 • Medlem Eldrerådet, Tranøy 1996-2000
 • Medlem Nord-Norsk Oljeråd

Tillitsverv i partier

 • Formann Stonglandet Arbeiderparti 1968-1972
 • Nestformann DNAs fiskeriutvalg 1978-1982

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Strongeland Samvirkelag 1961-1965
 • Formann Stonglandet Fiskarlag 1970-1976
 • Medlem Styret for Norges Råfisklag 1972-1984
 • Varaformann Norges Råfisklag 1976-1984
 • Formann Sør-Tranøy Pensjonistforening fra 1994

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fiskernes Fellessalg A/L 1972-1992
 • Medlem Styret for A/S Klippfisk, Ørnes 1974-1992
 • Medlem Styret for Isdal Co , Trondheim 1974-1992
 • Medlem Samarbeidsutvalget for Fiskernes Ulykkeskasse 1974-1992
 • Nestformann Bedriftsforsamlingen i Fiskernes Redskapsfabrikk, Finnsnes 1975-1992
 • Medlem Styret for Fiskeribladet 1975-1980
 • Medlem Representantskapet for Fiskernes Bank 1976-1992
 • Formann Styret for Fiskeribladet 1981-1992
 • Medlem Hovedkontrollkomiteen i Fiskernes Bank 1982-1992