Bredvei, Mathias Joakim

Bredvei, Mathias Joakim (1892-1986)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 198 dager

Gå til bildegalleri

Bredvei, Mathias Joakim har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.09.1892 i Tjølling, Vestfold
 • Død 06.09.1986
 • Sønn av gårdbruker Abraham Bredvei (1866-1945) og husmor Petra Johnsen (1870-1966)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1950 - 1953, B.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ungdomsskole 1911-1912
 • Mekanisk fagskole 1912-1914

Yrke

 • Assistent for driftsingeniøren ved Brown Boveri motorfabrikk i Oslo 1914-1915
 • Gårdbruker på farsgården 1917-1980

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i sølv 1972
 • Sp's hedersmerke 1983

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tjølling Kommunestyre 1934-1937, 1937-1945, 1954-1955, 1955-1959
 • Medlem Tjølling Formannskap 1945-1947, 1947-1951, 1951-1954

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Tjølling elektrisitetsverk 1937-1968
 • Formann Utvalg til å regulere kommunegrenser 1955
 • Varamedlem Reguleringsskjønn for Numedalslågen 1958-1963
 • Medlem Kontrollgruppe for Norges Bank i Larvik 1958-1962
 • Medlem A/S Vinmonopolets stedlige styre, Larvik 1959-1962
 • Formann Utvalg til å vurdere sosial støtte til eldre og vanføre i kommunen 1959

Tillitsverv i partier

 • Formann Vestfold Bondeparti 1947-1952

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Kristelig ungdomsforening 1917-1955
 • Lærer Ringdal søndagsskole 1933-1940
 • Formann Byggekomiteen for bedehus 1954-1958
 • Lærer Verningen søndagsskole 1960-1980
 • Leder Yngreslag i Tjølling 1964-1980