Engeset, Martin

Engeset, Martin (1964-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Østfold 2005-2009
Ansiennitet:
8 år, 77 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 20.07.1964 i Oslo, Oslo
 • Sønn av statsautorisert revisor Roar Engeset (1940-) og lærer Liv Marit Halvorsen (1940-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1985 - 1989, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1993 - 1997, H.
 • Representant nr 2 for Østfold, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 5 for Østfold, 2005 - 2009, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Første nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Valgkomiteen, 01.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 06.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2005 - 30.09.2006

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grålum skole og Valaskjold ungdomsskole 1971-1980
 • Borgvold videregående skole 1980-1983
 • Siviløkonomstudiet ved Bedriftsøkonomisk Institutt 1983-1985
 • Siviløkonomstudiet ved Bedriftsøkonomisk Institutt 1986-1988 (diplomoppgave gjenstår)

Yrke

 • Revisjonsmedarbeider 1988-1995
 • Sekretariatsleder for Norges Råvaregjenvinningsforening (NR) 1995-2001 (deltidsengasjement)

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1987-1991
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1991-1995
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1995-1999
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1999-2001

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesskolestyret, Østfold 1983-1987
 • Nestleder Fylkesskolestyret, Østfold 1987-1991
 • Leder Administrasjonsutvalget, Østfold 1989-1991
 • Medlem Helse- og sosialutvalget 1991-1995
 • Leder Kontrollutvalget, Østfold 1995-1999
 • Varamedlem Styret for Norges Kommunalbank fra 1995
 • Medlem Fylkesutvalget Østfold fylkeskommune 1999-2001
 • Medlem Riksvalgstyret 2009
 • Varamedlem Riksrevisjonen fra 2010
 • Medlem Riksvalgstyret 2013
 • Nestleder Riksvalgstyret 2017

Tillitsverv i partier

 • Leder Østfold Høyre 1990-2000
 • Medlem Høyres Sentralstyre 1990-2000
 • Leder Østfold Høyres fylkestingsgruppe 1991-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Forum for kontroll og tilsyn (FKT) fra 2010

Andre administrative verv

 • Medlem Bedriftsforsamlingen for Østfold Energi 1995-2001
 • Medlem Styret i Yvenlia borettslag
 • Medlem Styret i Smelteverket Eiendom AS
 • Medlem Styret i Stene Stål Gjenvinning AS