Schiøtt, Margit

Schiøtt, Margit (1889-1946)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 287 dager

Gå til bildegalleri

Schiøtt, Margit har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.05.1889 i Gjerpen, Telemark
 • Død 16.09.1946
 • Datter av stortingsmann/statsråd/statsminister/fabrikkeier Aanon Gunnar Knudsen (1848-1928) og Anna Sofie Cappelen (1854-1915)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1937 - 1945, V.
 • Representant nr 3 for Telemark, 1945 - 1949, V.

Vararepresentasjoner

 • Fra 16.09.1946, Ketil Skogen møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 16.09.1946
  Medlem, Justiskomiteen, 13.12.1945 - 16.09.1946

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole
 • Gikk på skole i England 1906-1907
 • Studerte språk i Frankrike 1909-1910

Yrke

 • Gårdbruker på Gulset gård i Gjerpen 1921-1946

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjerpen Kommunestyre 1934-1937
 • Medlem Gjerpen Formannskap 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Fabrikktilsynet, Gjerpen 1938-1940
 • Medlem Provianteringsrådet, Gjerpen 1938-1940
 • Medlem Fattigstyret, Gjerpen 1938-1940
 • Medlem Skolestyret, Gjerpen 1938-1940
 • Medlem Fylkesforsyningsnemnda, Telemark
 • Formann Styret for Telemark husmorskole, Seljord
 • Formann Styret for Gjerpen pleiehjem
 • Formann Styret for Frogner landbruks- og husmorskole, Gjerpen
 • Formann Styret for Telemark landbruksskole, Søve

Tillitsverv i partier

 • Formann Skien og omegns Venstre-kvinnelag 1932-1940
 • Medlem Venstres landsstyre 1945-1945