Valeur, Martha Seim

Valeur, Martha Seim (1923-2016)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 15 dager

Gå til bildegalleri

Valeur, Martha Seim har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 20.03.1923
  • Død 05.05.2016

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1993 - 1997, H.

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Kontrollkommisjonen for Gaustad sykehus 1980-1982
  • Medlem Lotterilovutvalget 1980-1988
  • Leder Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1982-1985
  • Nestleder Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1984-1986
  • Medlem Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1986-1990