Mæland, Monica

Mæland, Monica (1968-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 2001-2005
Ansiennitet:
0 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 06.02.1968
 • Datter av Typograf Otto Helge Mæland (1945-2019) og Hjemmehjelp Åshild Myreng (1948-2000)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Hordaland, 2001 - 2005, H.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Nærings- og handelsdepartementet, 16.10.2013 - 31.12.2013
  Statsråd, Nærings- og fiskeridepartementet, 01.01.2014 - 17.01.2018
  Statsråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 17.01.2018 - 24.01.2020
  Fungerende statsråd, Nærings- og fiskeridepartementet, 18.12.2019 - 31.12.2019
  Statsråd, Justis- og beredskapsdepartementet, 24.01.2020 - 14.10.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Arendal gymnas 1984-1987
 • Universitetet i Bergen 1987-1991
 • Universitetet i Oslo 1992-1994

Yrke

 • Advokat 1994-1999 (advokatfellesskapet Drevland & Co.)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Leder Bergen Kommuneråd 1999-2003
 • Medlem Bergen Formannskap 1999-2000
 • Leder Bergen Byråd 2003-2007, 2007-2011, 2011-2013

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Husbanken 1998-2002
 • Leder Styret for Husbanken 2002-2006
 • Varamedlem Styret for Folketrygdfondet 2002-2006
 • Leder styret for Vest-Norges Brusselkontor 2005-2013
 • Medlem Styret for KLP Fondsforvaltning 2009-2013

Tillitsverv i partier

 • Leder Unge Høyre 1985-1986
 • Nestleder Unge Høyre 1987-1988
 • Leder kvinneforum i Bergen Høyre 1995-1996
 • Andre nestleder Bergenhus Høyre 1996-1997
 • Første nestleder Høyre 1997-2002
 • Første nestleder Bergenhus Høyre 1997-1997
 • Leder Høyre 2002-2004
 • Medlem arbeidsutvalget i Høyre 2003-2013
 • Medlem arbeidsutvalget i Høyre 2010-2014
 • Medlem sentralstyret i Høyre 2010-2014

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Fakultetsrådet ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen 1989-1992
 • Leder Studenttinget, Universitetet i Bergen 1989-1990
 • Medlem Arbeidsutvalget, Norsk studentunion Bergen