Longva, Målfrid

Longva, Målfrid (1925-2012)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1977-1981
Ansiennitet:
2 år, 161 dager

Gå til bildegalleri

Longva, Målfrid har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.01.1925 i Vartdal, Møre og Romsdal
 • Død 09.09.2012
 • Datter av fiskeskipper Ivar Myklebust (1891-1965) og husmor Paula Buset (1892-1961)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 11.01.1978-08.10.1979 for Asbjørn Reidar Jordahl.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.01.1978 - 08.10.1979

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole, Ørskog 1942-1944
 • Ålesund husmorskole 1949

Yrke

 • Kaféarbeider, Brattvåg, Haram 1968-1971
 • Kafébestyrer, Brattvåg, Haram 1971-1979
 • Kantinebestyrer ved Haram vidaregåande skule 1981-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Haram Kommunestyre 1965-1967, 1971-1975, 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Haram 1965-1971
 • Medlem Bygningsrådet, Haram 1967-1971
 • Formann Styret for Haram folkebibliotek 1972-1975
 • Medlem Det lokale programråd for NRK - Møre og Romsdal 1974-1981
 • Nestformann Rikstrygdeverkets styre 1975-1979
 • Medlem Fylkesskolestyret, Møre og Romsdal 1976-1979
 • Medlem Fiskeristyret, Møre og Romsdal 1984-1991

Tillitsverv i partier

 • Formann Haram A 1971-1974
 • Medlem Fiskeriutvalget i DNA 1981-1988
 • Nestformann Haram A 1982-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Brattvåg Røde Kors 1963-1965
 • Medlem Styret for Brattvåg Samvirkelag 1982-1983
 • Formann Styret for Brattvåg Samvirkelag 1983-1985
 • Leder Brattvåg Pensjonistlag 1994-2002
 • Medlem Styret i Møre og Romsdal pensjonistforbund 1998-1999
 • Medlem Styret i Brattvåg og Hildestranda mållag på 60-tallet

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sunnmøre Arbeideravis 1982-1985