Jacobsen, Nils Kristen

Jacobsen, Nils Kristen (1908-1993)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1969-1973
Ansiennitet:
27 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Jacobsen, Nils Kristen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.08.1908 i Skjervøy, Troms
 • Død 25.01.1993
 • Sønn av fisker og småbruker Jacob Andreas Jakobsen (1852-1922) og hjemmeværende Anne Jensine Nilsen (1866-1947)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Troms, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 3 for Troms, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 4 for Troms, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 3 for Troms, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 1969 - 1973, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1954-57

  Visesekretær, Lagtinget, 25.05.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Visesekretær, Lagtinget, 18.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Sekretær, Lagtinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Skog- og vassdragskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1952
  Sekretær, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 11.01.1952 - 10.01.1954
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 19.01.1953 - 10.01.1954
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953

  1954-57

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957

  1958-61

  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Samferdselskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Samferdselskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1965 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Formann, Samferdselskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Formann, Samferdselskomiteen, 14.10.1969 - 13.11.1969
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Samferdselskomiteen, 13.11.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1960 -

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kystskipperskole 1934
 • Handelsskole 1943

Yrke

 • Drevet småbruk
 • Fisker fra 1921
 • Fiskeskipper fra 1935
 • Ansatt i Fiskernes agnforsyning A/L 1943-1946

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i sølv

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Skjervøy Kommunestyre 1934-1937
 • Medlem Skjervøy Kommunestyre 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Havnekomiteen, Troms 1945-1955
 • Varamedlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1948-1955
 • Formann Styret for Geofysisk malmleting 1951-1955
 • Nestformann Styret for Norges geologiske undersøkelse 1951-1955
 • Medlem Rådet for Statens Fiskarbank 1952-1974
 • Medlem Aspirantnemnda for utenrikstjenesten 1954-1966
 • Varamedlem Tiltaksrådet 1954-1966
 • Medlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1955-1979

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Skjervøy lokallag av DNA 1926-1928
 • Formann Skjervøy lokallag av DNA 1928-1940

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Norges råfisklag 1938-1945
 • Medlem og formann Troms fiskarfylkings lottfordelingskomité 1942-1944
 • Medlem Troms fiskarfylkings havnekomité 1942-1946
 • Ordfører Representantskapet i Norges råfisklag 1945-1946

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for A/S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri 1959-1963
 • Medlem Representantskapet for A/S Sydvaranger 1960-1974
 • Medlem Styret for Fiskernes redskapsfabrik A/L 1964-1966