Nilsen, Alfred

Nilsen, Alfred (1892-1977)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1958-1961
Ansiennitet:
4 år, 18 dager

Gå til bildegalleri

Nilsen, Alfred har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.12.1892 i Tromsø, Troms
 • Død 22.03.1977
 • Sønn av tømmermann Hartvig Olai Nilsen (1867-1958) og Hanna Margrete Wannebo (1869-1941)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø), 1950 - 1953, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1954 - 1957, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1958 - 1961, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole
 • Statens håndverk- og kunstindustriskole 1911-1912

Yrke

 • Malerforretning i Tromsø 1916-1956
 • Lærer i fagtegning og yrkeslære Tromsø tekniske aftenskole 1919-1965
 • Bestyrer Nord-Troms yrkesskole 1956-1960

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Ansatt ved den norske legasjon i Stockholm 1943-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tromsø Bystyre 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1941-1945, 1945-1947, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1964
 • Ordfører Tromsø Bystyre 1937-1941, 1945-1945
 • Medlem Tromsø Formannskap 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Skattetakstnemnda, Tromsø 1927-1955
 • Medlem Hovedkomiteen for Trastad åndssvakehjem 1951-1971

Tillitsverv i partier

 • Formann Troms fylkesvenstrelag fra 1947
 • Medlem Venstres landsstyre 1950-1958
 • Medlem Styret for Tromsø venstrelag

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Tromsø skiklubb
 • Medlem og formann Styret for Frimisjonen i Tromsø
 • Formann Tromsø skikrets

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Tromsø sparebank 1937-1964

Litteratur

 • Nilsen, Alfred: Tromsø arbeiderforening 1853-1953, Tromsø 1953