Fagerheim, Oddleif

Fagerheim, Oddleif (1911-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Fagerheim, Oddleif har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 20.09.1911 i Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane
  • Død 11.12.1999
  • Sønn av skolestyrer, kirkesanger og ordfører Ragnvald Fagerheim (1883-1961) og Oddborg Hyllset (1883-1967)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1950 - 1953, A.
  • Vararepresentant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1958 - 1961, A.
  • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, A.
  • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, A.
  • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1969-73

    Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

    1973-77

    Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

    1977-81

    Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

  • 1969-73

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1972 -

    1973-77

    Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1975 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Diverse lærerkurs i språk og musikk
  • Forsøksrådets kurs for undervisningsledere og dirigentkurs
  • Flere studieopphold i Danmark og Sverige for å studere det frivillige folkeopplysningsarbeid i Nord
  • Lærerskoleeksamen 1934
  • Genéveskolen 1947
  • Conrad Mohrs stipendium for å studere sosialismen 1947

Yrke

  • Initiativtaker til plan om norrøn folkehøgskole for voksen ungdom og lærere fra Island, Færøyane og Norge. (planen oversendt Nordisk Råd)
  • Lærer ved Fjaler framhaldsskule 1934-1943
  • Styrer ved Falch's pensjonatskole 1943-1969
  • Undervisningsleder ved Fjaler ungdomsskule 1957-1958

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Fjaler herredsstyre 1937-1945
  • Medlem Fjaler formannskap 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1966, 1967-1971, 1971-1975
  • Varaordfører Fjaler kommunestyre 1966-1967

Offentlige verv

  • Medlem Bygningsrådet, Dale 1948-1949, formann 1949-1958, medlem 1958-1962

Tillitsverv i partier

  • Formann Arbeidernes avholdslag 1931-1940
  • Fastlønt sekretær Sogn og Fjordane Arbeidarparti 1947-1950
  • Formann Sogn og Fjordane Arbeiderparti 1948-1950
  • Formann Dale arbeiderlag     (i 1930-åra)     (i 40-åra etter krigen)
  • Formann Fjaler Arbeiderparti     (i 1930-åra)     (i 40-åra etter krigen)

Tillitsverv i organisasjoner

  • Formann Styret for Dale samyrkelag 1936-1948, medlem 1948-1962
  • Dirigent Fjaler song- og musikklag

Litteratur

  • Fagerheim, Oddleif: Taler i organisasjoner og på stevner