Fagerheim, Oddleif

Fagerheim, Oddleif (1911-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Fagerheim, Oddleif har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.09.1911 i Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane
 • Død 11.12.1999
 • Sønn av skolestyrer, kirkesanger og ordfører Ragnvald Fagerheim (1883-1961) og Oddborg Hyllset (1883-1967)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1972 -

  1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1975 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse lærerkurs i språk og musikk
 • Forsøksrådets kurs for undervisningsledere og dirigentkurs
 • Flere studieopphold i Danmark og Sverige for å studere det frivillige folkeopplysningsarbeid i Nord
 • Lærerskoleeksamen 1934
 • Genéveskolen 1947
 • Conrad Mohrs stipendium for å studere sosialismen 1947

Yrke

 • Initiativtaker til plan om norrøn folkehøgskole for voksen ungdom og lærere fra Island, Færøyane og Norge. (planen oversendt Nordisk Råd)
 • Lærer ved Fjaler framhaldsskule 1934-1943
 • Styrer ved Falch's pensjonatskole 1943-1969
 • Undervisningsleder ved Fjaler ungdomsskule 1957-1958

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fjaler Herredsstyre 1937-1945
 • Medlem Fjaler Formannskap 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1966, 1967-1971, 1971-1975
 • Varaordfører Fjaler Kommunestyre 1966-1967

Offentlige verv

 • Medlem Bygningsrådet, Dale 1948-1949
 • Formann Bygningsrådet, Dale 1949-1958
 • Medlem Bygningsrådet, Dale 1958-1962

Tillitsverv i partier

 • Formann Arbeidernes avholdslag 1931-1940
 • Fastlønt sekretær Sogn og Fjordane Arbeidarparti 1947-1950
 • Formann Sogn og Fjordane Arbeiderparti 1948-1950
 • Formann Dale arbeiderlag
 • Formann Fjaler Arbeiderparti
 • Formann Dale arbeiderlag
 • Formann Fjaler Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret for Dale samyrkelag 1936-1948
 • Medlem Styret for Dale samyrkelag 1948-1962
 • Dirigent Fjaler song- og musikklag

Litteratur

 • Fagerheim, Oddleif: Taler i organisasjoner og på stevner