Højdahl, Odd

Højdahl, Odd (1921-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 26 dager

Gå til bildegalleri

Højdahl, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.01.1921 i Kristiania, Oslo
 • Død 23.02.1994
 • Sønn av formann Jacob Højdahl (1894-1978) og musiker Anna Augusta Myhrvold (1892-1976)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 6 for Oslo, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 17.03.1971 - 18.10.1972

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1940
 • Handelsskole 1941
 • Juridiske studier 1941-1943
 • Studerte faglig organisasjon ved Harvard University 1954

Yrke

 • Politikonstabel 1945-1946
 • Sekretær Yrkesopplæringsrådet 1946-1947
 • Yrkesveileder Arbeidsdirektoratet 1948-1951
 • Oppdrag for ILO i Burma 1962
 • Direktør i Statens arbeidstilsyn 1977-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen m/rosett 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1953-1955, 1955-1957
 • Varamedlem Oslo Bystyre 1957-1959, 1959-1961

Offentlige verv

 • Medlem Arbeidsdirektoratets styre 1963-1977
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1965-1972
 • Medlem Rikslønnsnemnda 1965-1977
 • Medlem Sakkyndig råd for fengselsvesenets arbeidsdrift fra 1966
 • Viseformann Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) 1968-1969
 • Varamedlem Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning 1968-1974
 • Medlem Rådgivende utvalg for industriens omstilling 1969-1977
 • Medlem Styret for A/S Norsk Jernverk 1970-1977
 • Medlem Styret for pensjonsordningen for statsråder 1971-1972
 • Medlem Produktkontrollrådet 1977-1983
 • Medlem Styret for arbeidsforskningsinstituttene 1977-1987
 • Medlem Industripolitisk forum, 1980
 • Leder Styret for Produktregisteret fra 1981

Tillitsverv i partier

 • Formann AUL-lag 1946-1948
 • Sekretær Høyenhall Arbeiderlag 1948-1953

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Norsk Tjenestemannslag 1951-1957
 • Sekretær Statstjenestemannskartellet 1957-1960
 • Sekretær LO 1960-1969
 • Formann Statstjenestemannskartellet 1963-1969
 • Nestformann LO 1969-1977

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Tiden Norsk Forlag 1961-1977
 • Medlem Styret for Strukturfinans 1969-1977
 • Medlem Styret for Arbeiderbladet 1969-1977
 • Medlem Styret for Den norske Creditbank fra 1978
 • Formann Fondsstyret for Regionale Verneombud fra 1982

Litteratur

 • Højdahl, Odd, N. R. Mugaas og Jørn Storeng (red.): Medbestemmelsesrett. 14 innlegg, Oslo 1969
 • Højdahl, Odd (hovedred.): Tidens Leksikon, Tiden 1978