Kulstad, Oddbjørg

Kulstad, Oddbjørg (1900-1964)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1945-1949

Gå til bildegalleri

Kulstad, Oddbjørg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter