Midttun, Odd

Midttun, Odd (1917-1965)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1965-1969

Gå til bildegalleri

Midttun, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter