Myklebust, Oddmund

Myklebust, Oddmund (1915-1972)

Parti:
Senterpartiet

Gå til bildegalleri

Myklebust, Oddmund har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.04.1915 i Sandøy, Møre og Romsdal
 • Død 14.09.1972
 • Sønn av fiskeskipper Kristoffer L. Myklebust (1886-) og Dorthea Uri (1890-)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Fiskeridepartementet, 12.10.1965 - 08.11.1968

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøyskole 1936

Yrke

 • Fiskeskipper 1945-1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Haram Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1953
 • Medlem Haram Formannskap 1963-1965
 • Varamedlem Sandøy Formannskap 1971-1972

Offentlige verv

 • Medlem Havnestyret, Myklebust 1940-1972 (periodevis mellom 1940 og 1972)
 • Varamedlem Trålutvalget 1959-1967
 • Medlem Bransjerådet for småskips- og båtbyggerier 1962-1965
 • Medlem Vassforsyningsnemnda, Sandøy 1968-1972
 • Medlem Byggenemnda for brusambandet Steinshamn-Finnøy 1970-1972
 • Medlem Generalplannemnda, Sandøy 1972
 • Medlem Trafikknemnda, Sandøy 1972
 • Varamedlem Styret for Sandøy kommunale kraftverk 1972
 • Varamedlem Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund 1972
 • Formann Fiskenemnda, Sandøy 1972

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Myklebust fiskarlag 1937-1940
 • Medlem Styret i Myklebust fiskarlag 1943-1948
 • Formann Myklebust fiskarlag 1953-1954 stod også som stifter av laget i 1937
 • Medlem Styret i Myklebust fiskarlag 1953-1958
 • Medlem Styret i Sunnmøre fiskarlag 1953-1965
 • Formann Sunnmøre fiskarlag 1954-1957
 • Medlem Representantskapet i Noregs sildesalslag 1957-1960
 • Medlem Representantskapet i Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag 1959-1961
 • Formann Sunnmøre fiskarlag 1959-1965
 • Varamedlem Representantskapet i Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag 1961-1965
 • Medlem Styret i Myklebust fiskarlag 1961-1966
 • Medlem Kontrollnemnda i Norges Fiskarlag 1963-1965

Andre administrative verv

 • Medlem Arbeidsutvalget for Fiskernes Hus i Ålesund fra 1957
 • Medlem Styret for Sunnmøre Fiskeindustri 1970-1972