With, Odd

With, Odd (1921-2006)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

With, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.05.1921 i Kjelvik, Finnmark
 • Død 19.07.2006
 • Sønn av lensmann Carl Henrik Arneberg With (1881-1957) og husmor Aagot Scherffenberg (1888-1952)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1961 - 1965, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1969 - 1973, KrF.
 • Representant nr 5 for Nordland, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 5 for Nordland, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 7 for Nordland, 1981 - 1985, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Varasekretær, Odelstinget, 09.10.1973 - 30.09.1974

  1981-85

  Visepresident, Odelstinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Formann, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 01.10.1983
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Sekretær, Valgkomiteen, 01.10.1983 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1974 -

  1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 16.06.1983
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 16.06.1983 - 30.09.1985
  Delegat, FNs generalforsamling, 1984 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1939
 • Cand.jur. 1947

Yrke

 • Huslærer Hamarøy 1939-1941
 • Lensmannsfullmektig Hamarøy 1942-1943
 • Konstituert lensmann Hamarøy 1943-1944
 • Kontorist og huslærer Øksnes 1944-1945
 • Sekretær hos Skatteinspektøren i Oslo 1946-1948
 • Fylkesfullmektig i Troms 1948-1953
 • Revisor i bistilling i Tromsø Forretningsbank A/S 1950-1954
 • Konstituert fylkeskontorsjef i Troms 1953-1954
 • Rådmann i Nord-Rana 1954-1963
 • Finansrådmann i Rana 1963-1982
 • Fylkesmann i Nordland 1985-1991 (utnevnt 1983)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Olav Vs jubileumsmedalje 1982

Verv

Offentlige verv

 • Formann Tromsø menighetsråd 1953-1954
 • Formann Styret for Rana yrkesskole 1955-1964
 • Formann Mo menighetsråd 1961-1965
 • Medlem Pensjonsutredningskomiteen av 1962 1962-1963
 • Medlem Bispedømmerådenes fellesråd 1963-1967
 • Medlem Sør-Hålogaland bispedømmeråd 1963-1969
 • Medlem Styret for Landsfondet for Den norske Kirke 1965-1975
 • Formann Nord-Rana menighetsråd 1965-1969
 • Medlem Styret for Rana sykehus 1966-1968
 • Medlem Styret for Familierådgivningskontoret, Mo 1967-1970
 • Nestformann Bispedømmerådenes fellesråd 1967-1970
 • Varamedlem Representantskapet for A/S Norsk Jernverk 1967-1977
 • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre 1967-1981
 • Medlem Det frivillige kirkeråd 1969-1976
 • Medlem Styret for Fredheim folkehøgskole 1969-1972 (statens representant)
 • Formann Sør-Hålogaland bispedømmeråd 1969-1970
 • Formann Sosialreformkomiteen 1969-1972
 • Medlem Styret for NRKs programråd, avdeling Bodø 1970-1973
 • Medlem Styret for Nord-Norges åndssvakehjem, Trastad 1972-1976
 • Medlem Styret for Nord-Norges åndssvakehjem, Vensmoen 1972-1980
 • Medlem Merverdiavgiftsutvalget 1973-1975
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Norsk Jernverk 1977-1979
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Nordland 1985-1989 (statens representant)
 • Medlem Utvalg som skal bistå Kirke- og undervisningsdepartementet ved salg av Opplysningsvesenets fonds landbrukseiendommer 1987-1991
 • Medlem Høvik menighetsråd 1993-1997
 • Medlem Alkoholpolitisk utvalg 1994-1995
 • Formann Kirkelig Fellesråd, Bærum 1994-1996

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Nordland Kristelig folkeparti 1962-1965
 • Medlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 1969-1973
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1973-1985
 • Medlem Kristelig Folkepartis politiske komité 1975-1979
 • Formann Programutvalget for KrF 1985-1985
 • Medlem Styret for Bærum KrF 1992-1994
 • Medlem Fylkesstyret for Akershus KrF 1993-1995
 • Medlem Kontrollutvalget i KrF 1994-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Jurist- og økonomgruppe 1942
 • Medlem Styret i Oslo kristelige studentlag 1946-1947
 • Formann Nord-Norgeslaget i Oslo 1947-1948
 • Formann Tromsø Kristelige ungdomsforening 1949-1953
 • Formann Troms krets av NKUF 1950-1954
 • Medlem Landsstyret for Norges kristelige ungdomsforbund 1952-1958
 • Formann Nord- Norges Ungdomsråd 1952-1954
 • Medlem Styret for Tromsø krets av Det norske misjonsselskap 1953-1954
 • Medlem Landsstyret for Det norske misjonsselskap 1954-1963
 • Formann Helgeland krets av Det norske misjonsselskap 1960-1966
 • Medlem Landsstyret for Den norske Israelsmisjon 1966-1969
 • Medlem Avholdsfolkets Landsnemnd 1981-1985
 • Medlem Styret for Kristenfolkets Edruelighetsråd 1981-1985
 • President Høvik Y's mens Club 1994-1995

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Nordlandsbankens filial, Mo 1962-1978
 • Medlem Representantskapet for Vårt Land 1964-1984
 • Medlem Rådmannsutvalget 1968-1971
 • Medlem Forstanderskapet ved Menighetsfakultetet 1969-1977
 • Medlem Rådmannsutvalgets styre 1971-1973
 • Kontaktmann Rådmannsutvalget i Nordland 1971-1973

Litteratur

 • With, Odd: "Menigheten og integrert helse- og sosialomsorg", i Kjell-Petter Dahl et al.: Diakoni i 70-årene, Diakonråd for Den norske kirke Oslo 1972