Knapp, Ole

Knapp, Ole (1931-2015)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1965-1969

Gå til bildegalleri

Knapp, Ole har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.11.1931 i Gjøvik, Oppland
 • Død 04.11.2015
 • Sønn av vaktmann Johannes Knapp (1903-1986) og hjemmeværende Lilly (1909-1994)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oppland, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Næringsdepartementet, 03.11.1990 - 04.09.1992

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1938-1945
 • Realskole 1945-1946
 • Yrkesskole (mekanikerlinje) 1946-1947
 • LO-skolen 1963

Lærlingepraksis

 • Lærlingutdanning som mekaniker, Hundton Brug, Gjøvik 1947-1951

Fagbrev

 • Mekaniker 1952

Yrke

 • Mekaniker Hundton Brug, Gjøvik 1951-1967

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjøvik Formannskap 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Oppland 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Styret i Oljedirektoratet 1979-1987
 • Medlem Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 1980-1985
 • Medlem Rikslønnsnemnda 1980-1986
 • Medlem Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1987-1990
 • Nestleder Rikslønnsnemnda 1987-1991
 • Domsmann Arbeidsretten 1992-1998
 • Medlem Referansegruppen i tilknytning til arbeidet med frikommuner

Tillitsverv i partier

 • Formann Gjøvik A 1963-1967
 • Medlem A's EF-utvalg 1970-1973
 • Nestformann Oppland A 1972-1977
 • Medlem DNAs sentralstyre 1980-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Reisesekretær Norsk Bygningsarbeiderforbund 1965-1966
 • Distriktssekretær LO, Oppland 1968-1977
 • Sekretær LO 1977-1987
 • Leder LOs oljekartell, mediautvalg og OL-komité 1979-1990
 • Medlem Samarbeidskomiteen LO/DNA 1980-1990
 • Leder Faglig-politisk utvalg 1980-1990
 • Medlem Styret for Folkeferie ferie- og fritidsorganisasjon 1983-1990
 • Varamedlem Folkets Hus Landsforbund 1984-1985
 • Medlem LOs fondsstyre 1984-1985
 • Leder AOFs forretningsutvalg og ressursutvalg 1984-1990
 • Nestleder LO 1987-1991
 • Medlem Lillehammer olympiske organisasjonskomité (LOOC) 1993-1995

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Aktuelt perspektiv 1980-1990
 • Medlem Styret for Offshore Northern Sea Foundation 1982-1990
 • Nestleder Styret for Arbeiderbladet 1984-1990
 • Medlem Styret for Helsfyrbygg A/S 1985-1990
 • Medlem Styret for Folkeferie Holding 1985-1990
 • Formann Styret i Sørmarka studie- og konferansesenter 1988-1990
 • Formann Styret for Dovrefjell Hotell 1988-1990
 • Leder Bedriftsforsamlingen i Norsk Arbeiderpresse A/S 1990-1991

Litteratur

 • Knapp, Ole: LO og Forsvaret, Universitetsforlaget Oslo 1983