Kortner, Olaf Erling

Kortner, Olaf Erling (1920-1998)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1969-1973
Ansiennitet:
4 år, 344 dager

Gå til bildegalleri

Kortner, Olaf Erling har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.05.1920 i Skien, Telemark
 • Død 26.01.1998
 • Sønn av bokholder Olaf Kortner (1879-1956) og Asta Tharaldsen (1877-1954)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1965 - 1969, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1969 - 1973, V.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 12.10.1965-30.09.1969 for Helge Seip.
 • Møtte fast som representant 01.10.1969-29.08.1970 for Helge Seip.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 29.08.1970

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1940
 • Cand.philol. 1948
 • Pedagogisk seminar 1948
 • Studiereise USA 1959-1960

Yrke

 • Midlertidig lektor Nordstrand 1948-1949
 • Programsekretær BBCs norske avdeling 1949-1950
 • Lektor ved høgre skole i Strinda 1950-1955
 • Lektor ved Berg skole, Oslo 1957-1970
 • Sensor i historie ved Universitetet i Oslo 1959-1963
 • Fylkesskolesjef i Akershus 1971-1989
 • Utdanningsdirektør i Akershus 1989-1990

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Strinda Kommunestyre 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Komiteen for revisjon av lov og reglement for høgre allmenskoler av 1960 fra 1960
 • Medlem Norsk kulturråd 1965-1971
 • Formann Utvalget til å vurdere en mer effektiv formidling av høyere kvalifisert arbeidskraft 1966-1968
 • Formann Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1967-1977
 • Medlem Utvalg til å utrede spørsmål angående stat og kirke Stat- og kirke-utvalget 1971-1975
 • Formann Styret for Norges Idrettshøgskole 1972-1976
 • Varamedlem Styret i Norsk Rikskringkasting 1972-1979
 • Formann Teaterrådet 1973-1989
 • Formann Interimstyret for opprettelse av Statens Balletthøgskole 1977-1979
 • Nestformann Styret i Norsk Rikskringkasting 1983-1986
 • Lekdommer Borgarting Lagmannsrett

Tillitsverv i partier

 • Formann Norges Unge Venstre 1948-1950
 • Nestformann Norges Venstrelag 1966-1970
 • Medlem Venstres sentralstyre 1970-1972

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Norsk Lektorlag 1955-1957
 • Skolesekretær Norsk Lektorlag 1958-1961
 • Medlem Styret i Fédération International des Professeurs de l'Enseignement Secondaire Officiel 1958-1961
 • Nestformann Norsk Lektorlag 1959-1962
 • Formann Norsk Lektorlag 1962-1965
 • Nestformann Embetsmennenes Landsforbund 1963-1965
 • Medlem Styret i Norges Akademikersamband 1963-1965
 • Medlem Styret i Foreningen Nordens Osloavdeling 1964-1972
 • Medlem Styret i Fédération International des Professeurs de l'Enseignement Secondaire Officiel 1964-1968
 • Medlem Pressens faglige utvalg 1982-1986
 • Medlem Styret i Norsk Arkeologisk selskap 1991-1998

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Nidaros og Trøndelagen 1953-1955
 • Medlem Representantskapet for A/S Dagbladet 1966-1992
 • Medlem Styret for Gyldendal Norsk Forlag 1973-1991

Litteratur

 • Kortner, Olaf Erling: Venstre. Ide og gjerning, 1951
 • Ibsen, Henrik: Gjengangere, Oslo 1959
 • Hamsun, Knut: Pan, Oslo 1961
 • Kortner, Olaf Erling et al. (red.): Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, 12 bind/15 bind, Oslo 1977-81 og 1986-89