Kveli, Ola H.

Kveli, Ola H. (1921-2003)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1969-1973
Ansiennitet:
8 år, 36 dager

Gå til bildegalleri

Kveli, Ola H. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.04.1921 i Nordli, Nord-Trøndelag
 • Død 22.04.2003
 • Sønn av gårdbruker Hans Kveli (1898-1995) og husmor Signe Kveliaunet (1901-1971)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1961 - 1965, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1965 - 1969, V.
 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1969 - 1973, V. (01.10.1969 - 08.12.1972)
 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1969 - 1973, DNF. (09.12.1972 - 30.09.1973)

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 28.08.1963-25.09.1963 for Bjarne Lyngstad.
 • Møtte fast som representant 12.10.1965-30.09.1969 for Bjarne Lyngstad.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Midlertidig varasekretær, Stortinget, 29.10.1969 - 16.12.1969
  Varasekretær, Stortinget, 01.10.1971 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Kommunalkomiteen, 28.08.1963 - 25.09.1963

  1965-69

  Medlem, Militærkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Forsvarskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Industrikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1969 - 09.12.1972
  Medlem gruppestyret, Det Nye Folkepartiet, 09.12.1972 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fjellbygdskole 1936
 • Mære landbruksskole 1941-1943

Yrke

 • Arbeidet i jord- og skogbruk 1946-1965
 • Kontorsjef i Røyrvik kommune 1975-1979
 • Fylkesmann i Nord-Trøndelag 1979-1991

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens Fortjenstmedalje i gull 1991
 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Nordli Kommunestyre 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963
 • Ordfører Lierne Kommunestyre 1963-1965

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 1956-1979
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets råd 1968-1971
 • Formann Styret for Nord-Trøndelag landbruksselskap 1976-1979
 • Medlem Midt-Norsk oljeråd 1980-1983
 • Medlem Statens Naturvernråd 1981-1986
 • Medlem Utvalg vedrørende fylkesmennenes arbeid med kommunal økonomi 1981-1982
 • Leder Forurensningsrådet 1984-1991
 • Medlem og formann en rekke kommunale nemnder

Tillitsverv i partier

 • Organisasjonsnestformann for Det Nye Folkepartiets landsstyre 1973-1974
 • Leder partisekretariatet for Det Nye Folkepartiet 1974-1975
 • Gruppesekretær Det Nye Folkepartis gruppe på Stortinget 1974-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Lokallag av Det Frivillige Skyttervesen
 • Leder Det Norske Totalavholdsselskap

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Øvre Namdal skogindustri A/S 1962-1966
 • Formann Styret for Øvre Namdal skogindustri A/S 1966-1967