Ueland, Ole Gabriel

Ueland, Ole Gabriel (1931-2009)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1989-1993
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Ueland, Ole Gabriel har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.01.1931 i Varhaug, Rogaland
 • Død 05.04.2009
 • Sønn av bonde Arne Ragnvald Ueland (1900-) og Ingrid Hårr (1906-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Rogaland, 1977 - 1981, Sp.
 • Representant nr 10 for Rogaland, 1981 - 1985, Sp.
 • Representant nr 8 for Rogaland, 1985 - 1989, Sp.
 • Representant nr 7 for Rogaland, 1989 - 1993, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Justiskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Nestformann, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 15.04.1983
  Medlem, Finanskomiteen, 15.04.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.10.1986
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 10.10.1988
  Leder, Energi- og industrikomiteen, 10.10.1988 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 23.10.1989
  Leder, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Valgkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1977 - 1981

  1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1981 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 16.06.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 26.10.1988
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.1988 - 30.09.1989

  1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1989 -
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 29.10.1991

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1977-81

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1984
  Nestformann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse etterutdanningskurs
 • Student 1950
 • Jordbruksskole 1953
 • Norges landbrukshøgskole 1957

Yrke

 • Agronom 1953
 • Kontrollassistent 1953-1954
 • Forskingsassistent ved Institutt for bygningsteknikk NLH 1957-1959
 • Herredsagronom i Sola kommune 1959-1960
 • Fylkesagronomassistent og fylkesagronom i tekniske fag ved Rogaland landbruksselskap fra 1960

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sola Kommunestyre 1963-1967, 1967-1971
 • Ordfører Sola Kommunestyre 1971-1975
 • Medlem Sola Formannskap 1975-1977

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1971-1975

Offentlige verv

 • Formann Generalplanutvalget, Sola 1972-1977
 • Nestformann Fylkesplanutvalget 1973-1975
 • Medlem Utvalg for typetegninger i Hydroteknikk NLH 1975-1981
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1981-1985
 • Medlem A/S Vinmonopolets styre fra 1993
 • Medlem en rekke interkommunale nemnder
 • Medlem en rekke kommunale nemnder

Tillitsverv i partier

 • Gruppeleder Sp i Rogaland fylkesting 1974-1975
 • Medlem Rogaland Sp's fylkesstyre 1974-1975
 • Formann Sp's juridiske utvalg 1976-1977
 • Formann Sp's programutvalg 1980-1981

Litteratur

 • Ueland, Ole Gabriel: Diverse publikasjoner fra Institutt for bygningsteknikk ved N.L.H, 1957/59