Wiig, Ole

Wiig, Ole (1923-2014)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 149 dager

Gå til bildegalleri

Wiig, Ole har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.06.1923 i Bergen, Hordaland
 • Død 21.09.2014
 • Sønn av skipsoffiser Hans William Konrad Wiig (1889-1941) og ekspeditør Sofie Sigvarda Olsen (1891-1973)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1973 - 1977, SVf.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1946
 • Cand.oecon. 1950

Lærlingepraksis

 • Trafikkelev, Jernbaneskolen, NSB 1940-1942

Fagbrev

 • Telegrafist, Jernbaneskolen, NSB 1942

Yrke

 • Trafikktjenesten NSB 1940-1945
 • Sjef Studentenes Reisekontor 1948-1949
 • Sekretær/konsulent i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1951-1960
 • Lektor ved Norges Kommunal- og Sosialskole 1960-1961
 • Byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1961-1969 (utredningssekretær Arbeidstidskomiteen av 1964, 1964-1967)
 • Forskningsstipendiat Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd 1969-1970
 • Assisterende direktør i Hovedkomiteen for norsk forskning, senere Forskningspolitisk Råd 1970-1989
 • Rådgiver og forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1989-1993
 • Frilans forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra 1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ski Kommunestyre 1959-1963, 1967-1971, 1971-1975
 • Medlem Ski Formannskap 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1975-1980
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1977-1984
 • Medlem Klientutvalget, Ski 1995-2000
 • Lekdommer Herredsretten (ca. 1975-1985)
 • Lekdommer Lagretten (ca. 1975-1985)

Tillitsverv i partier

 • Formann Ski Arbeiderparti 1965-1971
 • Medlem Styret for Akershus Arbeiderparti 1967-1971
 • Formann AIK 1972-1973
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis hovedstyre 1973-1977
 • Nestformann Dem.-sos AIK 1973-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Norsk Studentsamband 1948
 • Formann Det Norske Studentersamfund 1952
 • Nestformann "Den norske komité for demokrati i Hellas" 1970-1974
 • Medlem Koordineringsutvalget for Alternativt Nordisk Råd 1992 norsk representant
 • Leder Koordineringsutvalget for Alternativt Nordisk Råd 1993-1995
 • Koordinator oppropet og aksjonen "Nordisk snuoperasjon" 1997
 • Medlem Styret for Foreningen til fremme av sivilt mot (Zola) fra 1997
 • Medlem Styret for Fritt Norden-Norge fra 2000

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for a/s "Øvre Smaalenene", Askim 1976-1996
 • Leder Birgit Wiigs stiftelse, Kvinner og utvikling fra 1998

Litteratur

 • En rekke artikler i tidsskrift og dagspresse
 • Wiig, Ole: "Forord" i Før datamaskinene overtar, 1967
 • Utredningen om 40-timers uken, 1969
 • Wiig, Ole: "Forskning som virkemiddel i offentlig planlegging" i Samhällsmål och forskningsprioritering, 1972
 • Wiig, Ole: "Forord", i Lise Winther: Da partipisken smalt i Asker, Pax Oslo 1973
 • Arbeidslivs- og arbeidsmiljøforskning, særlig på bakgrunn av den teknologiske utvikling: en forskningspolitisk innstilling. Fra et utvalg nedsatt av Hovedkomiteen for norsk forskning, Oslo 1979
 • Wiig, Ole: "Politisk styring av teknologien" i Steinar Hansson, Rune Slagstad (red.): Sosialisme på norsk, Pax Oslo 1981
 • Wiig, Birgit og Ole Wiig: Bon appétit!: 24 restaurantfunn i Paris, Cappelen Oslo 1986
 • Wiig, Ole: "EØS-fri flyt av finanstjenester og frie kapitalbevegelser" i EØS-avtalen: virkninger for Norge, Nei til EF Oslo 1991
 • Wiig, Ole: "Flukten fra friheten" i Nordiske Alternativer til EU, 1994