Faremo, Osmund

Faremo, Osmund (1921-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1981-1985
Ansiennitet:
20 år, 84 dager

Gå til bildegalleri

Faremo, Osmund har avgått ved døden.

Finn informasjon etter