Dahl, Otto

Dahl, Otto (1914-1978)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1965-1969
Ansiennitet:
15 år, 263 dager

Gå til bildegalleri

Dahl, Otto har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 16.06.1914 i Hamar, Hedmark
  • Død 16.01.1978
  • Sønn av barbermester Erling Ragnvald Andersen og Agnes Finstad

Stortingsperioder

  • Representant nr 8 for Hedmark, 1954 - 1957, A.
  • Representant nr 7 for Hedmark, 1958 - 1961, A.
  • Representant nr 4 for Hedmark, 1961 - 1965, A.
  • Representant nr 2 for Hedmark, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i presidentskapet

  • 1954-57

    Varasekretær, Odelstinget, 25.05.1956 - 10.01.1958

    1958-61

    Varasekretær, Odelstinget, 18.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1954-57

    Medlem, Administrasjonskomiteen, 22.01.1954 - 13.10.1954
    Medlem, Militærkomiteen, 13.10.1954 - 10.01.1958
    Medlem, Fullmaktskomiteen, 15.05.1956 - 10.01.1958
    Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957

    1958-61

    Sekretær, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
    Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
    Nestformann, Militærkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

    1961-65

    Sekretær, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
    Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
    Nestformann, Militærkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
    Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1965 - 30.09.1965

    1965-69

    Medlem, Sosialkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
    Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

  • 1958-61

    Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1958 -
    Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1960 - 1960

    1961-65

    Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1962 - 1962

    1965-69

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Regnskaps- og revisjonskurs
  • Middelskole 1931
  • Handelsskole 1933

Yrke

  • Assistent på kemner- og borgermesterkontoret Hamar 1933-1935
  • Assistent ved Hedmark skatteinspektørkontor 1935-1942
  • Regnskapskontrollør ved Hedmark skatteinspektørkontor 1942-1947
  • Bedriftsrevisor ved Hedmark skatteinspektørkontor 1947-1970
  • Fylkesrevisor i Hedmark 1970-1978

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Hamar formannskap 1945-1947, varamedlem 1947-1951, medlem 1951-1955, 1955-1959

Offentlige verv

  • Medlem Arbeidsrådet, Hamar 1946
  • Medlem Regnskaps- og desisjonsutvalget 1946-1948
  • Medlem Overligningsnemnda 1947
  • Medlem Ligningsrådet 1948-1955
  • Medlem Tuberkulosenemnda 1952-1959
  • Medlem Representantskapet for Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap 1952-1963
  • Medlem Tjenestepikehjemmets styre 1956-1959
  • Formann Styret for Statens kantiner fra 1962
  • Varamedlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1967
  • Varamedlem Ettersynskomiteen ved Norges Banks hovedsete
  • Medlem Nemnda til kontroll av kolonialgrossistenes omsetning av rasjonerte varer
  • Domsmann Hamar byrett til 1967

Tillitsverv i partier

  • Medlem Styret for Hamar Arbeiderparti 1937-1940, 1945-1948
  • Varaformann Hedmark Arbeiderparti 1945-1946, formann 1953-1954
  • Formann Arbeiderpartiets bystyregruppe 1945-1946, fraksjonsleder 1948-1957

Tillitsverv i organisasjoner

  • Formann Avholdsfolkets fellesutvalg fra 1928
  • Formann og medlem Styret for Hamar IOGT fra 1928
  • Formann og medlem Styret for NGU lokalforening fra 1933
  • Medlem Styret i Skatterevisorenes forening 1947-1955
  • Medlem Styret i Hamar tjenestemannslag 1949-1952
  • Medlem Landsstyret i Norsk tjenestemannslag fra 1950
  • Formann Norsk tjenestemannslag landsutvalg for embetskontorene 1952-1960
  • Formann Hamar tjenestemannslag 1953-1954
  • Formann NGUs distriktsforening
  • Medlem Styret i IOGTs distriktslosje