Dahl, Otto

Dahl, Otto (1914-1978)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1965-1969
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Dahl, Otto har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.06.1914 i Hamar, Hedmark
 • Død 16.01.1978
 • Sønn av barbermester Erling Ragnvald Andersen og Agnes Finstad

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Hedmark, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 4 for Hedmark, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1954-57

  Varasekretær, Odelstinget, 25.05.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Varasekretær, Odelstinget, 18.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 22.01.1954 - 13.10.1954
  Medlem, Militærkomiteen, 13.10.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 15.05.1956 - 10.01.1958
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957

  1958-61

  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Nestformann, Militærkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Nestformann, Militærkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1965 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Sosialkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1958 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1960 - 1961

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1962 - 1965

  1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Regnskaps- og revisjonskurs
 • Middelskole 1931
 • Handelsskole 1933

Yrke

 • Assistent på kemner- og borgermesterkontoret Hamar 1933-1935
 • Assistent ved Hedmark skatteinspektørkontor 1935-1942
 • Regnskapskontrollør ved Hedmark skatteinspektørkontor 1942-1947
 • Bedriftsrevisor ved Hedmark skatteinspektørkontor 1947-1970
 • Fylkesrevisor i Hedmark 1970-1978

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hamar Formannskap 1945-1947, 1951-1955, 1955-1959
 • Varamedlem Hamar Formannskap 1947-1951

Offentlige verv

 • Medlem Arbeidsrådet, Hamar 1946
 • Medlem Regnskaps- og desisjonsutvalget 1946-1948
 • Medlem Overligningsnemnda 1947
 • Medlem Ligningsrådet 1948-1955
 • Medlem Tuberkulosenemnda 1952-1959
 • Medlem Representantskapet for Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap 1952-1963
 • Medlem Tjenestepikehjemmets styre 1956-1959
 • Formann Styret for Statens kantiner fra 1962
 • Varamedlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1967
 • Domsmann Hamar byrett til 1967
 • Varamedlem Ettersynskomiteen ved Norges Banks hovedsete
 • Medlem Nemnda til kontroll av kolonialgrossistenes omsetning av rasjonerte varer

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Hamar Arbeiderparti 1937-1940, 1945-1948
 • Formann Arbeiderpartiets bystyregruppe 1945-1946
 • Varaformann Hedmark Arbeiderparti 1945-1946
 • Fraksjonsleder Arbeiderpartiets bystyregruppe 1948-1957
 • Formann Hedmark Arbeiderparti 1953-1954

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Avholdsfolkets fellesutvalg fra 1928
 • Formann og medlem Styret for Hamar IOGT fra 1928
 • Formann og medlem Styret for NGU lokalforening fra 1933
 • Medlem Styret i Skatterevisorenes forening 1947-1955
 • Medlem Styret i Hamar tjenestemannslag 1949-1952
 • Medlem Landsstyret i Norsk tjenestemannslag fra 1950
 • Formann Norsk tjenestemannslag landsutvalg for embetskontorene 1952-1960
 • Formann Hamar tjenestemannslag 1953-1954
 • Medlem Styret i IOGTs distriktslosje
 • Formann NGUs distriktsforening