Hauglin, Otto

Hauglin, Otto (1942-2012)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hauglin, Otto har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.02.1942 i Fredrikstad, Østfold
 • Død 18.11.2012
 • Sønn av industriarbeider Jens Einar Hauglin (1899-1973) og husmor Else Helene Lundheim (1910-1985)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Østfold, 1973 - 1977, SVf.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 09.10.1975
  Medlem, Finanskomiteen, 09.10.1975 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1974 - 1977

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Valgforbund, 01.10.1976 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole, Nabbetorp skole 1948-1955
 • Gymnas, Fredrikstad høyere almenskole 1955-1960
 • Student ved Det teologiske menighetsfakultet 1960-1963
 • Mag. art. i sosiologi, Universitetet i Oslo 1964-1970

Yrke

 • Redaksjons- og informasjonssekretær i Den norske Santalmisjon 1962-1965
 • Ledertreningssekretær i Norges kristelige student- og skoleungdomslag 1965-1968
 • Prosjektleder ved Norsk menighetsinstitutt 1968-1969
 • Stipendiat ved Diakonhjemmets sosialskole 1969-1971
 • Rektor ved Diakonhjemmets sosialskole 1971-1980
 • Forsker på prosjektet Utdanning til sosialsektoren 1980-1981
 • Direktør ved det regionale høgskolestyret for Østfold 1981-1983
 • Utredningsleder ved Norges almenvitenskapelige forskningsråds utredningsinstitutt 1983-1986
 • Konsulent i Asplan Analyse 1987-1994
 • Konsulent i Agenda Utredning og Utvikling 1994-2002
 • Konsulent i Otto Hauglin rådgivning AS fra 2002
 • Førsteamanuensis ved Det teologiske menighetsfakultet fra 2008

Verv

Offentlige verv

 • Formann Utredningskomiteen for ungdomsarbeidet (Hauglin-komiteen) 1968-1971
 • Varamedlem Statens ungdomsråd 1968-1970
 • Medlem Statens tobakkskaderåd 1971-1975
 • Medlem Utdanningsrådet ved Statens senter for utdanning av helsepersonell 1971-1974
 • Medlem Rådet for sosialarbeiderutdanning 1973-1983
 • Medlem Utvalg for utredning av faglige krav til akuttmedisinsk beredskap 1997-1998
 • Medlem Styret for Høgskolen i Østfold 1999-2005
 • Nestleder Styret for Sykehuset Østfold 2004-2006

Tillitsverv i partier

 • Konsultativt medlem Landsutvalget i Demokratiske Sosialister (DS-AIK) 1973-1975
 • Nestleder Sosialistisk Venstreparti 1977-1979
 • Medlem Hovedstyret Sosialistisk Venstreparti 1979-1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Det frivillige kirkeråds utredningskommisjon 1969-1973
 • Nestformann Oslo indremisjon 1970-1972
 • Leder Sentralutvalget i Forum for kristne sosialister 1980-1982

Andre administrative verv

 • Medlem Rådet for Ernst G. Mortensens stiftelse 1986-1992

Litteratur

 • Michelsen, Leif, Renate Bugge, Otto Hauglin og L. T. Anderson: Gjengen, Oslo 1967
 • Hauglin, Otto Eugen: Rapport fra Nærby; en religionssosiologisk analyse av en norsk drabantbymenighet, Oslo 1970
 • Repstad, Pål (red.): Kirken og samfunnet, Nomi Stavanger 1970
 • Hestvold, Ove (red.): Diakoni i dag, Nomi Stavanger 1971
 • Hauglin, Otto Eugen: Diakoni i 70-årene, 1972
 • Hauglin, Otto, Tor Jørgensen, Geir Gundersen, Harald Olsen og Helge Kjøllesdal: Under korset, Stavanger 1973
 • Lingås, Lars Gunnar (red.): Myten om velferdsstaten, Pax Oslo 1973
 • Ramsøy, Natalie Rogoff og Mariken Vaa: Det norske Samfunn, Gyldendal Oslo 1975
 • Borgenvik, Johannes og Andreas Aarflot: Samtale om kristendom og sosialisme, Luther Oslo 1976
 • Statskirke i etterkrigstid, Oslo 1979
 • Hauglin, Otto Eugen: Utdanning til sosialsektoren - en analyse av behov og kvalifikasjonskrav, Oslo 1983
 • Utdanning til sosialsektoren, København 1984
 • Hauglin, Otto Eugen: Omstillinger i høyere utdanning, Oslo 1985
 • Knudsen, Jon P. og Bjørn Skogstad Aamo (red.): Regional utvikling mot år 2000, Oslo 1986
 • Skolens årbok, Oslo 1987