Vaksdal, Øyvind

Vaksdal, Øyvind (1955-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2009-2013
Ansiennitet:
16 år, 36 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 19.10.1955 i Kopervik, Rogaland
 • Sønn av fargerimester Johannes Vaksdal (1919-1990) og sydame Else Marie Svaasand (1930-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1993 - 1997, FrP.
 • Representant nr 7 for Rogaland, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 8 for Rogaland, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 1 for Rogaland, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 8 for Rogaland, 2009 - 2013, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Andre nestleder, Energi- og miljøkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2001 - 30.09.2002

  2005-2009

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2009 - 30.09.2010
  Medlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 22.10.2009 - 05.11.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 05.11.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i salg, markedsføring, elektromekanikk, kulelagerteknikk, økonomi, arbeidsledelse, HMS
 • Kopervik realskole 1972
 • Karmøy yrkesskole 1976
 • Maskinteknikk NKI-skolen 1983

Yrke

 • Mekaniker 1972-1976
 • Butikksjef 1977-1986
 • Kjøpmann 1986-1993
 • Eiendomsforvalter og sjåfør 1994-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Karmøy Kommunestyre 1983-1987, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007
 • Medlem Karmøy Formannskap 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1995-1997

Offentlige verv

 • Medlem Skoleutvalget for Kopervik videregående skole 1983-1996
 • Medlem Forstanderskapet ved SR-Bank, Kopervik 1983-1991
 • Meddommer Herredsretten, Karmsund sorenskriveri 1987-2001
 • Medlem Samferdselsutvalget, Rogaland 1995-1997
 • Medlem Overligningsnemnda, Karmøy 1995-1997
 • Leder Tilsettingsutvalget for Kopervik videregående skole 1995-1996
 • Nestleder Administrasjonsutvalget, Karmøy 1995-1997
 • Medlem Norsk-tysk vennskapsgruppe i Stortinget fra 2007
 • Medlem Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Karmøy FrP 1981-1983
 • Formann Karmøy FrP 1983-1987, 1990-1992
 • Medlem Styret Rogaland FrP 1990-1991
 • Politisk nestformann Rogaland FrP 1991-1992
 • Medlem FrPs landsstyre 1992-2001, 2004-2005
 • Formann Rogaland FrP 1992-1998

Andre administrative verv

 • Formann Styret for V. A. Invest A/S 1986-1991
 • Medlem Styret for Kopparen Markedsråd A/S 1987-1991
 • Medlem Styret for Sameiet Kopparen 1987-1990
 • Medlem Styret for Kopparen Miks A/S 1988-1991